משלי אסף ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
משלי אסף ב
Title of the book in Latin characters: 
Mishle Asaf 2
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

בהסכמה הרשומה בראש הספר מצויין כי יצחק סטנוב הציג את כתב היד כספר ישן שהוא מצא אותו, אבל לדעת המסכימים יתכן שהוא עצמו כתב זאת. בהקדמה לספר מספר יוסף לוצטו כי סטנוב מצא את הספר בספרייה, וכי הוא פרסם אותו בלוויית הביאור שלו: "... ראו ראינו מעשה אצבעותיך ספר אסף וביאורו אשר כוננת, מושב אלוהים ישבת בבית עקד הספרים ושם מצאתיו...". בפרק א' פס' א' של הספר הוא מציין את המקור המדוייק: "בן ברכיהו מן המשוררים אשר בלוים". ראו גם ורסס תש"ן (תשכ"ג), 170; פלאי 1988, 84

Name of "old text": 
משלי אסף
Author of "old text": 
אסף בן ברכיהו
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

משלי אסף - חלק א'; משלי אסף - חלק ג': זמירות אסף

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1792
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
א' ריט (תחת "הסכמת הגאונים..., עמ' [1]
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת תקן משלים הרבה.

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקנ"ב, ברלין, דפוס חינוך נערים
References: 

IUL

Year of edition: 
תקנ"ב
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1]ע' פח' ד' [1] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ' ו'
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

רשימת המסכימים ארוכה מאוד, תוקלד בעתיד על ידי אורית

Textual models
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

בהקדמת המחבר בספר "משלי אגור: בעקבות משלי שלמה" לאפרים דומורצקי
(ורשה, 1910), טוען דומורצקי כי הוא הולך בדרכו של יצחק סטנוב ב"משלי אסף", אך משליו כתובים בסגנון יפה מזה של "משלי אסף".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S /31 V 4110
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ורסס תש"ן ; פלאי 1988

Copy of book used: 

892.48 סטנ

Studies about the book: 

אופק 1979; טורי, גדעון. תשנ"ג. "שימוש מושכל במשל משכילי: כריסטיאן פירכטגוט גלרט בספרות העברית". בתוך: נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות. (עורכים) זיוה שמיר ואבנר הולצמן. תל אביב: מכון כץ, 86-75; Rezler-Bersohn, Nehama.1980.“Isaac Satanow: An epistome of the Era.” Leo Baeck Institut Year Book 25, 81-100;

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author