נתיב לשון עברית

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
נתיב לשון עברית
Title of the book in Latin characters: 
Netiv lashon ʻIvrit
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רד"ק

References: 

למשל: עמ' מ/1, קיז/2

Volumes
Number of volumes published: 
1/2
Number of examined volume: 
1
General Notes: 

לא ידועים כרכים נוספים של הספר. עם זאת, ברור כי במקור תכנן המחבר יצירה בעלת היקף רחב הרבה יותר. רשימת המילים בגרמנית מגיעה עד לאות "ג" בלבד, אך ישנם הפניות לערכים שאינם נכללים בספר (כפי שהוא עומד לנגד עינינו כיום). דוגמא: "געליבטער, זיהע ליבהאבער" (דהיינו, ערך אשר למעשה לא נכלל). לפי רפל, ביבליוגרפיה של ספרי לימוד, עמ' קכז (מס' 99), "יצאו רק שתי חוברות" מן הספר נתיב לשון עברית, "עד האות ג".

Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
תקס
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקס
Gregorian year of publication as it appears in other sources: 
1790
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

וינוגרד

Notes: 

לפי רפל, ביבליוגרפיה של ספרי לימוד, עמ' קכז (מס' 99), "יצאו רק שתי חוברות" מן הספר נתיב לשון עברית, "עד האות ג". בעמ' קמא מציין רפל כי מחבר הספר אלמוני.

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] עמ', קיח ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

הלקסיקון מגיע רק עד האות "ג".

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

פניה לקהל היעד נעשית בעמוד השער: "לתועלת ילדי בני ישראל החפצים ללמוד שפת עברי".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14221
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

רפל, ביבליוגרפיה של ספרי לימוד: דב רפל, ביבליוגרפיה של ספרי לימוד........

Book producers
Name: 
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
אנונימי
Preface title: 

ערקלעהרונג דער אבגעקירצטען ווערטער

Notes: 

אין הקדמה של ממש - זו תוכננה ככל הנראה אך לא מופיעה בספר כפי שהוא בידינו היום (ראו לשונית "הקדמות"). לעומת זאת, ישנו לוח קיצורים המקדים את הטקסט.,אין מדובר בהקדמה של ממש, רק לוח קיצורים המקדים את הטקסט ולא נכלל במספור הספר. הערה בסוף הרשימה מעידה על כך שהמחבר התכוון לפרסם הקדמה נפרדת: "וויר האבען היר נור פ'ארלייפ'יג בעמערקט די בעדייטונגן דיזער ווערטער. אין אונזרר הקדמה ווערדען וויר אויספ'יהרליכ'ער דא פ'אן האנדלן."