סדר לוח הבנינים ולוח משקלי השמות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
סדר לוח הבנינים ולוח משקלי השמות
Title of the book in Latin characters: 
Seder luaḥ ha-binyanim ṿe-luaḥ mishḳale ha-shemot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Place of publication as it appears in the book: 
Notes: 

את המהדורה הראשונה לא ניתן להשיג בארץ

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
2 דפים
Height of book, in cm: 
50
Width of book, in cm: 
70
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

העותק עליו עבדתי הוא צילום, שניתן כשני גליונות גדולים של כ-70 על 50 ס"מ. קשה לדעת אם אלה הגדלים האמיתיים, שכן מדובר בצילום. אין שער לספר, ופרטי הדפסתו רשומים בתחתית הגליון הראשון - משם גם הוצאתי את כותרת הספר. סוגי הטיפוגרפיה שהגדרנו לא רלוונטיים כאן: מדובר בשורות של מילים בהטיות שונות, והערות שנכתבו במקומות שונים ביחס אליהן.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

מדובר בלוחות בנינים, שנועדו לתלמידים הלומדים לשון עברית

Topics
Catalog numbers
National Library of Israel: 
96 L 121
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

96 L 121

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

מקום ההוצאה לפי וינוגרד, וגם לפי כותרת מלאה של מהדורת קלהסרוה 1805 המופיעה ב-Bibliography of the Hebrew Book, שבה מצויין כי הספר יצא בפעם הראשונה באותה שנה בהמבורג.

מהדורות נוספות:

קארלסרוא : [חמו"ל], תקס"ה, [4] ע' , 26L121

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know