סדר קינות לתשעה באב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
סדר קינות לתשעה באב: עם תפלת ערבית ושחרית וקרובץ וכל הדינים השייכים לתשעה באב מתורגם אשכנזית ומבואר מאת דוד אטטענזאסער
Title of the book in Latin characters: 
Seder Ḳinot le-Tishʿah be-Av: ʿim tefilat ʿArvit ṿe-Shaḥarit u-Ḳerovets ṿe-khol ha-dinim ha-shayakhim le-Tishʿah be-Av meturgam Ashkenazit u-mevoʾar me-et Daṿid Oṭṭenzoser
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
General notes: 

חלק מן התרגום הינו מאת מנדלסון, כפי שמציין הפרשן בהקדמתו. התרגום הזה הופיע קודם בתוך "קליינען פילאזאפישען שריפטען" וב"אור לנתיבה".

Volumes
General Notes: 

העותק שנבדק מופיע ככרך אחד. אך ב"בקשת סליחה" מאת המביא לדפוס נרמז כי הספר יצא מחברות מחברות.

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
30 קרייצער פער העפ'ט, מחיר לאקסעמפלאר:
Notes: 

בית הדפוס כפי שמופיע על גבי הספר:
איצק צירנפארף -
Isaac David Zirndorffer

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1], קסח, [2] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
10.5
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

אין רשימת חותמים מראש בעותק שנבדק. אך צורפה בקשת סליחה מאת המוציא לאור לפרענומערנטן על כי לא עלה בידו לקיים את הבטחתו באשר למועד הפרסום.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

בהקדמתו כותב הפרשן/מתרגם כי כוונתו לאפשר לקורא להבין את הטקסט וכך להגיע להתרוממות דתית, "צור רעליגיעזען טרויער שטיממען, צור מאראלישען בעזזרונג..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 42 A 741
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 42 A 741

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ottensosser, David - אוטנזוסר, דוד
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

פאררעדע

Number: 
0
Writer of preface: 
Zirndorffer, Isaac David - צירנדורף, איצק
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

פארעראיננערונג דעס פערלעגערס

Number: 
1
Writer of preface: 
Zirndorffer, Isaac David - צירנדורף, איצק
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

אנקינדיגונג