סלת מנחה בלולה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
סלת מנחה בלולה: על התורה ועל הנביאים ועל התלמוד
Title of the book in Latin characters: 
Solet minḥah belulah: ʻal ha-Torah ṿe-ʻal ha-Neviʼim ṿe-ʻal ha-Talmud
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

הרמב"ם: דף ג'-ד'.

References: 

בהקדמה

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1797
Format of date: 
modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

על פי הספרייה הלאומית -
מקום הוצאת הספר הוא אלטונה

Editions
Total number of editions: 
2
Last known edition: 
1995, ברוקלין (ש' שפרכר)
References: 

קטלוג הספרייה הלאומית

Year of edition: 
תקנ"ז
City of edition: 
References: 
קטלוג הספרייה הלאומית
Year of edition: 
1995
City of edition: 
Changes in this edition: 
(ש' שפרכר)
References: 
קטלוג הספרייה הלאומית
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] עמ' עו'
Height of book, in cm: 
29
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
[1], כד', עו'
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמה רשם שנאבר-לויזון: "... הקדשתי המנחה הזאת לה' ...ויהיה למחסה ולמסתור לנערי בני ישראל אשר יושבים בר' אמות של הלכה וערום ילכו בלי לבוש ואין כסות בקרה."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
FI 10376(Po+Ne)
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Ruderman, David. 1987. “Science, Medicine and Jewish Culture in Early Modern Europe”. In: Spiegel Lectures in Europe Jewish History 7, (ed.) P. Lloyd Gartner. Tel Aviv University

Copy of book used: 

הספרייה הלאומית העברית
FI 10376(Po+Ne)

Studies about the book: 

Schoeps, H. J. 1963 (1952). "Gumpertz Levison-Leben und Werk: Eine Gelehrten Abenteurers des 18. Jahrhunderts". Studien zur unbekannten Religions- und Geistesgeschichte. Berlin;
Graupe, H. M. 1962. "Mordechai Gumpel (Levison)". Bulletin des Leo Baeck Institut 5

Notes: 

הספר הועבר לשמואל לבדיקה - לא מצאתי בו "משכיליות". כמו כן, אינני בטוחה בהגדרה שלו כ"ספרות תורנית: פרשנות + מדרש/אגדה".
Bibliography of the Hebrew Book:
החידושים על התורה ועל הנביאים לא נדפסו.
דף א-ג: הקדמתי לספרי זה מה ששמעתי מפי אדוני אבי מורי ז"ל כאשר הייתי... כבן שבע ושמנה שנים. [חידושים] בפרשת וישלח... תהלים... רות ... מסכת סנהדרין.
דף יט,ב-כג: [חידושים בספר] תהלים יט... סב... קלז.
דף סב-סט,א: ואעתיק... דברי הרמב"ם... בפירושו למס' אבות [פרק א, משנה יז].
השם "לוויזון" על-פי ספרו תוכחת מגילה, Hamburg 1784.
Added personal author [לוויזון, יהודה ליב בן מרדכי גומפל הלוי]
[משה בן מימון (רמב"ם)]
Additional Personal Name שנאבר, יהודה ליב
הילדסום, מאיר בן ישראל
שנאבר, מרדכי גומפל
Language עברית

Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Levison, George (Mordechai Gumpel Schnaber) - שנאבר-לויזון, גומפל מרדכי
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

שנאבר -לויזון מעיד בהקדמה על יחס של בוז שהוא זוכה לו: "וידעתי כי רבים ילעיגו לי שמתי פני כחלמיש ולא אבוש מהמלעיגי' אשר חדשים מקרוב באו לא שערום אבותינו".