ספר אגרת הקדש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אגרת הקדש
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Igeret ha-ḳodesh
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Author of "old text": 
רמב"ן
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ה' יסד ציון ובו יחסו עניי עמו לפ"ק

Editions
Notes: 

סטנוב הוציא מהדורה נוספת של הספר בתקנ"ג (פרו ורבו ומלאו את הארץ), ברלין:
"ספר אגרת הקדש ששלח הרב הגדול המקובל הקדוש הגאון רבנו משה בר נחמן זצ"ל לאחד החברים בעניין חבור האדם אל אשתו כדי לזכות בבנים בעלי הוראה ראוים לקבל עול מלכות שמים נדפס בבסיליאה בשנת ש"ם מרוב הזמן נאבדו, וחבל על האבדון ולא משתכחין אפי' אחד במדינה ורבים אשר כלתה נפשם לראות זרע אמת ולא ילדו לבהלה צמאה נפשם לשתות משוקת מזמתו ע"כ לזכות הרבים נדפס עוד הפעם."
ההקדמה: (ללא כותרת) - הקדמה קצרה בת כמה שורות המציגה את הטקסט כטקסט מכתבים עתיק שכתב הרמב"ן לחברו, ומציגה את חשיבותו: "כדי שתוכל ללכת בדרכי אורה... כדי שתנצל מדרך האפלה..." (דף ב'). לא ברור אם חלק מן הדברים נאמרו במקור או לא. בראש דף ב' רשום:
"אגרת ששלח הרב רבי משה בר נחמן ז"ל לאחד החברים..."
הטקסט עוסק בהתעברות והולדת ילדים ובקשר שלה לעולם החומר, כגון, אכילה, וגם לעולם הרוחני של הקבלה. למשל בדף ו' נאמר כי מי שחושב מחשבות רוחניות בזמן קיום יחסי מין, האור העליון יימשך לזרע שלו.
הר הצופים BM 526 S38 Z6
יש לי צילום דיגיטלי של הספר
- Bibliography of the Hebrew Book

שנת ההוצאה בגימטריה: שנת פ'ר'ו' ו'ר'ב'ו' ו'מ'ל'א'ו' את הארץ
ז דף. 8°.
הערות:
בעמ' האחרון שיר בשבח הספר. פותח: אגרת הקדש קצרה יריעתך. המשורר הוא יצחק הלוי מסטנאב.
נדפס עם קונטרס מספר הזהר חיבורא תניינא, מאת יצחק הלוי מסטנאב, ברלין [תקנ"ג].

Language עברית
מחברי טקסט ישן:
משה בן נחמן (רמב"ן).[מיוחס לו]
Gikatilla, Joseph, 1248-ca. 1305 - ג'יקאטיליה, יוסף בן אברהם

עיין על כך אצל:
שמואל ווינער, קהלת משה, עמ' 23, מס' 194.
הספר נחתם בשיר המהלל את ספרו של הרמב"ן. מחבר השיר אנונימי:
"בראות אחד השרים, תומת החבורים, אז ישיר אלה השירים"
הספר מורכב מחמישה מכתבים, שכל מכתב מכונה "פרק".
---------------------------------------

קיימת גם מהדורה נוספת של ספר זה שיצאה על ידי מחבר נוסף בתקופת המחקר שלנו:
גרשון בן אליעזר

? ספר אגרת הקודש /... חברו ... כמהר גרשון בהרר אליעזר סג"ל, אשר ראה כל הדרכים וכל הגלילות של ארץ הקדושה ...

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:
41 718A
? הוראדני : [חמו"ל], תקנ"ו. [13] דף ; 8.

Year of edition: 
תקנ"ג
Changes in this edition: 
יצחק סטנוב תקנ"ג (ראו בהרחבה באצבע כאן)
Year of edition: 
תקנ"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
גרשון בן אליעזר (הוראדני, תקנ"ו)
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר מורכב מחמישה מכתבים, שכל מכתב מכונה "פרק". הפרק השישי חסר (מופיע במהדורת תקנ"ג של סטנוב, ראו אצבע חלון "מהדורות")

Number of pages in the book: 
ט' ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

ישנם שני עיטורים: בשער הספר, ובעמוד האחרון שלו

General Notes: 

טקסט בגרמנית-גותית: בעמוד השער בלבד, שם ההוצאה לאור

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הטקסט עוסק בהתעברות והולדת ילדים ובקשר שלה לעולם החומר, כגון, אכילה, וגם לעולם הרוחני של הקבלה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המביא לדפוס לא ציין את קהל הייעד שלו, אך יש להניח כי פנה לקהל יהודי כללי בשל השימוש בעברית ובטקסט בעל מאפיינים מסורתיים, המיוחס לאישיות יהודית חשובה - הרמב"ן

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0= 23 V 4461
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית R 0= 23 V 4461

Studies about the book: 

שמואל ווינער, קהלת משה, עמ' 23, מס' 194.

Notes: 

טק:

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

Language עברית

מחברי טקסט ישן:

משה בן נחמן (רמב"ן).[מיוחס לו]

Gikatilla, Joseph, 1248-ca. 1305 - ג'יקאטיליה, יוסף בן אברהם

עיין על כך אצל:

שמואל ווינער, קהלת משה, עמ' 23, מס' 194.

קיימת גם מהדורה נוספת של ספר זה שיצאה על ידי מחבר נוסף בתקופת המחקר שלנו:

גרשון בן אליעזר

ספר אגרת הקודש /... חברו ... כמהר גרשון בהרר אליעזר סג"ל, אשר ראה כל הדרכים וכל הגלילות של ארץ הקדושה ...

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

41 718A

הוראדני : [חמו"ל], תקנ"ו. [13] דף ; 8.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)