ספר אור עולם קטן א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר אור עולם קטן: חלק ראשון ... כולל מהות ואיכות עולם השפל עם ארבע יסודותיו אש רוח מים ועפר ... ומהות האדם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Or ʿolam ḳaṭan: ḥeleḳ rishon ... kolel mahut ṿe-ekhut ʿolam ha-shefel ʿim arbaʿ yesodotaṿ esh ruaḥ mayim ṿa-ʿafar ... u-mahut ha-adam
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1768
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ כי עמך מקר חיי' באורך נראה אור לפ"ק

Book structure
Number of pages in the book: 
[5], סז ד’ [=10,134 ע’] (לפי ספריית אוניברסיטת תל אביב)
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
11
General Notes: 

ראיתי את הספר בספריית מהלמן - ומכאן לקחתי את גדליו

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד
German Name: 
דוד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב אברהם בשן
German Name: 
יעקב אברהם בשן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 296.41 יהו
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, מהלמן

296.41 יהו

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר

IUL

בספריית אוניברסיטת תל אביב תחת הסיגטורה:

CT Special Material 296.41 יהו

(יש עותק נוסף בספריית מהלמן).

Bibliography of the Hebrew Book, ורשומות ההערות:

תאריך הוצאה בגימטרה:

שנת כ'י' ע'מ'ך' מ'ק'ר' ח'י'י' באורך נראה אור

הקדמת המעתיק והמגיה ר' מאיר ב"ר ישראל הילדסום.

בהקדמה כותב המחבר בין השאר: ואספתי... בחלק ראשון אשר קראתיו פרי עץ הדעת כמה אלפים ידיעות... החלק השני קראתי בשם מקור החכמה... החלק השלישי קראתיו בשם מוסר השכל (דף ג, ב-ד, א). לא נדפס אלא חלק ראשון בלבד.

כולל: שער זהב סגור, חידה עם פירוש צפנת פענח; שער קרית ארבע.

הסכמות: ר' דוד ב"ר ליב מברלין, אלטונא המבורג וואנזיבעק, כו כסליו תקכ"ח;

ר' יעקב ב"ר אברהם בשן, המבורג, אהב"ה למב"י [כח ניסן] תקכ"ח.

יעקב ב"ר אברהם בשן

מאיר ב"ר ישראל הילדסום

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know