ספר איוב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר איוב: מתורגם אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Iyov: meturgam Ashkenazit
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
ספר איוב
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר איוב
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1799
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
'...במקח א' ר"ט נייר פשוט, ועל נייר טוב במקח א' ר"ט ח"ג' - הקדמת המחבר, עמ' [1]
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בתחתית העמוד האחרון בספר מסכם סטנוב את הספר בברכה לקוראיו, ובברכה לו עצמו להמשך הוצאת ספריו

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר בנוי משלוש הקדמות מרכזיות (ראו בחלונית "הקדמות"), ולאחריו תרגום וביאור ספר איוב. בעמ' [1-2] מופיעה רשימת חותמים, ובעמ' [2-3] מופיעה רשימת ספריו של סטנוב בלווית מחיריהם.

Number of pages in the book: 
[20 עמ'] קח' ד' [1] עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

(ללא כותרת): עמ' [1]: סטנוב מתאר בהקדמה את הקושי בהוצאת ספרים, מציג רשימת חותמים ומציין כמה כסף שילם כל חותם,
ואח"כ מציג רשימת ספרי הוצאת חינוך נערים הניתנים להשגה: לידע ולהודיע למוכרי הספרים ולקוני הספרים רשימה מהספרים ומקחם הקצוב שת"י (שתחת יד? ט.ק.) ר' איצק למכור ולהחליף עם מוכרי הספרים" (עמ' 2, מספור שלי)

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
סטנוב, יצחק
German Name: 
Satanow, Isaak
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 40 A 148
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית
S 40 A 148

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

(ללא כותרת): עמ' [1]: סטנוב מתאר בהקדמה את הקושי בהוצאת ספרים, מציג רשימת חותמים ומציין כמה כסף שילם כל חותם, ואח"כ מציג רשימת ספרי הוצאת חינוך נערים הניתנים להשגה: לידע ולהודיע למוכרי הספרים ולקוני הספרים רשימה מהספרים ומקחם הקצוב שת"י (שתחת יד? ט.ק.) ר' איצק למכור ולהחליף עם מוכרי הספרים" (עמ' 2, מספור שלי)

Notes: 

'...במקח א' ר"ט נייר פשוט, ועל נייר טוב במקח א' ר"ט ח"ג' - הקדמת המחבר, עמ' [1]