ספר בית נאמן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר בית נאמן
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Bet neʾeman
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
List of sources: 

Edward Young: Night Thoughts

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1794
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

הודעות על פרסום טקסטים נוספים (ציון שמות הטקסטים) טוביה שלשה חלונות; ספר חטבות אט"ן; ספר פנת הדת; ספר חנוכת הבית; ספר שקל החודש (כולם של המחבר)

נוסח כתיבת התאריך: בחכמה יבנה בית

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Number of pages in the book: 
[6] כו' ד' [4]
Width of book, in cm: 
17
Persons mentioned in book
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בסוף ההקדמה השניה, ובעמ' האחרון לספר

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף מפיעטרקוב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שינאווא (לה"ה אב"ד דק"ק), יצחק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברסלא (בנו של "הצדיק המנוח הגאון בענדיט"), ראובן בן שמואל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל ברסלא
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
יש איזכור של אריסטו, אפלטון, סוקרטס ופיידון
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R/ 21 V 8368
Tel-Aviv University Library: 
Univ. Tel Aviv, Slg. Mehlmann: פדר296.41
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קלוזנר; קרסל

Copy of book used: 

Univ. Tel Aviv, Slg. Mehlmann: פדר296.41

Notes: 

טק:

Bibliography of the Hebrew Book:

בית טוביה וכן שאר ארבעת הספרים שנזכרו בהקדמה, לא נדפסו.

[2] דף: שיר מזמור לטוביה.

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
אנונימי
Preface title: 

"פתח הבית": הכותב דן באמת ושקר, ומזכיר את פיידון וסוקרטס

Number: 
2
Writer of preface: 
(Feder)-Guttmann, Tuvia - פדר, טוביה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"הקדמה": המחבר מבחין בין אנשי מוסר לאנשים חסרי מוסר, ומעיד על עצמו כי הוא תמיד הלך בדרך האמת. הוא מציין ספרים נוספים שהוא הוציא.