ספר ברכת יוסף

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר ברכת יוסף
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Birkat Yosef
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: טוב עשו בישראל לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
20 ע'
Height of book, in cm: 
12
Width of book, in cm: 
7
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

ראו כותרת הספר

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
בהקדמתו הארוכה כותב שלמה דובנא: "נצטערתי על אשר נשכח מאתנו תורת כתיבת ספרי הנביאים והכתובים כדינם וכהלכתם על הקלף הכשר ובדיו הכשר ובקולמוס... לא נשאר בידינו רק כתיבת ספר התורה ומגלת אסתר כמשפטן בעבור ההכרח" לקרוא אותם בציבור. עושה סקירה של הספרים, המודפסים והלא מודפסים, ספריהם של מחברים אשר "הביאו בתוך ספריהם קצת מסורות גדולות וקטנות" כדי "להסיר כל בדילי שבושיהן. מבקר תשומת הלב המועטה שניתנה לנביאים וכתובים, ומתייחס ל"קדושת דברי הדפוס", לויכוח על קדושת הספרים המודפסים. מזכיר את פועלו (שטרם השלים) בהוצאת ספרי התורה.
Catalog numbers
National Library of Israel: 
4367 V 35 0
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ביבליוגרפיה של הספר העברי.

עותק בספריה הלאומית: 4367 V 35 0 R .

לפי הרשום בביבליוגרפיה של הספר העברי: "בקורת עליו בהמאסף, א, תקמ"ד, עמ' מז-מח."

נסיון להזמין ספר זה (פברואר 2006) העלה תגובה הבאה:

"קיים מיקרופילם לספר זה. מספרו: 10053 FI. ניתן להזמין את המיקרופילם בדלפק ההזמנות הרגיל לאחד מאולמות הקריאה."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author