ספר דברי יושר א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דברי יושר א: ספר דברי יושר חלק ראשון הלא הם כתובים על ספרי ישרים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Divre yosher 1: Sefer Divre yosher ḥeleḳ rishon ha-lo hem ketuvim ʿal sifre yesharim
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

ספר מליץ יושר

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

בעותק שבידי נכרכו יחד חלק א'+ב'. ככל הנראה זהו דפוס צילום מאוחר של שני הכרכים, שהופיעו קודם לכן בנפרד

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכז
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקכז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1767
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ בשנת דברי האמת והיושר לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
דף ה'
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
492.45 שוב
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב

492.45 שוב

Notes: 

מוזכר בקטלוג המקוון Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Schwab, Abraham ben Menachem Mendel - שוואב, אברהם בן מנחם מנדל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה: המחבר מתאר את הספר כנועד להוראת הדקדוק של השפה העברית, שהוראתה כראוי הולכת ונעלמת. הוא טוען כנגד המלמדים כי הם לא מלמדים כראוי, כי בעלי הבתים דוחקים בהם להגיע ללימוד 'גפ"ת ופוסקים'. ספר זה מבאר, לדבריו, בקלות ובנוחות את חוקי הדקדוק העברי.