ספר דברי נגידים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דברי נגידים: ... תוכן ענינו ראשון פתיחת המעתיק ... שנית קיצור זכרון דברי הימים לחרות יהודים ברעפובליק באטאווע שלישית העתקת דברי נגידי העם באטאווע ... על דבר חרות יהודים בדת תושבים רביעית העתקת דתי האומה באטאווע המתוקנים כעת לרצון העם חמישית לוח בסדר אלפא ביתא פירוש המלות זרות מלשון הקודש ... הובא אל הדפוס ע"י המעתיק צבי הירש ב"ה מרדכי ... מאילפעלד
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Divre negidim: ... tokhen ʿinyano rishon petiḥat ha-maʿatiḳ ... Shenit ḳitsur zikhron divre ha-yamim le-ḥerut Yehudim be-Republiḳ Baṭaṿe Shelishit haʿataḳat divre negide ha-ʿam Baṭaṿe ... ʿal devar ḥerut Yehudim be-dat toshavim Reviʿit, haʿataḳat date ha-umah Baṭaṿe ha-metuḳanim ka-ʿet li-retson ha-ʿam Ḥamishit luaḥ be-seder alfa beta perush ha-milot zarot mi-leshon ha-ḳodesh ... huva el ha-defus ʿa. y. ha-maʿtiḳ Tsevi Hirsh b.H. Mordekhai ... me-Ilfeld
Text is presented as a translation? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of contemporary text, or of adjacent period
Original language of text: 
General notes: 

מובאים נאומים של אישים בהולנד בשאלת היהודים בתרגום לעברית. המתרגם הוסיף דברי הסבר בגוף התרגום, כשהוא משתמש בפונט שונה כדי להבדיל בין דברי הנואמים לבין הסבריו. (אותיות מרובעות ללא ניקוד, קטנות יותר.)

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: כתוב גם:
Ao. 5 der Baraasche Vryheid

Editions
Notes: 

החיבור הודפס שוב כקונטרס, ללא הפתיחה. (ירושלים: אקדמון, תשל"ב)

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמ' השער: "מפתח למצוא עניני החבור" עם דף ועמוד

Number of pages in the book: 
עב ד'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
13
General Notes: 

המילים בשפות זרות שמופיעות בספר - באותיות עבריות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

נאומים שנישאו במהלך דיון ציבורי בדבר מעמדם החוקי של היהודים, לאחר הקמת הרפובליקה הבטאווית בהולנד.
3 עמודים אחרונים (מעמ' עא/א): "לוח פירוש המלות הזרות מלה"ק ובלתי נודעים הנמצאים בחבור זה, בלשון אשכנז ולפעמים גם בלשון צרפת".
המתרגם מביא גם שני קטעים נוספים (חוקה?):

1) "דתי האומה באטאווע". "העם באטאווע, התחברו להיות לעם אחד אשר לא יתחלק, השכילו, שההפסד בנהוגי אומה הוא, אשר לא יכירו בחברתיה, דת אמתי מהרות אנושי בטבע. לכן המה מבררים שדתות הנזכרים בזה, יהיו השורש אמתי, אשר עליהם יסדו דתי נהוגי מדינתם ועליהם ינטה הקו, לתקן תועלת תושביה ונהוגי אומה. ואז רשימה של 72 "יסודי דת".

2) "דתי המדינה".

Topics
Notes: 
בפתח הרשימה המילונית שמספק בסוף הספר, כותב המחבר: "הידוע שהוכרחתי להמציא מלות בדרך שמות מושאלים, כי לא מצאתי דרך לבוא אל נכון זולת זה. צער לי מאד על כלילת היופי לשון הקודש, אשר לחוף עניות ישכון! ומי יתר בלשוני מלין להשיב לשאלי דבר: איך! ולמה! העתקת כן? דעו! שלא באתי בזה להורות ולחבר מלות, לפני אנשי מדע בשיר המעלות, זולת להאזין דברי החבור לתועלת."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בפתיחתו כותב המתרגם:
אליכם אישים אקרא! וקולי אל בני אדם! שמעו כי נגידים אדבר! ומפתח שפתי מישרים!

Catalog numbers
National Library of Israel: 
33V292
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן: MR - 933.5(492) מרק
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספרית מהלמן, אונ' תל אביב

Notes: 

נטלי:

Michman 1995 (p. 87) , Fürst 1960

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

Salo Baron, "Moses Cohen Belinfante: A Leader of Dutch-Jewish Enlightenment", Historia Judaica V, pp. 1-26.

החיבור מוזכר גם בתוך הספר: שלום בראון, ממדיה העולמיים של ההיסטוריה היהודית, י-ם תשנ"ו, עמ' 174.

ספרייה לאומית: 33V292

דפוס צילום יצא בירושלים תשל"ב, עם הקדמה מאת דן מכמן.

שם המחבר בגרמנית כפי שרשום אצל בראון, בלינפנטה, עמ' 2.

צולמו עמ' השער ודברי הפתיחה.

Book producers
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Marcus (Ilfeld), Hartog (Hirsch) - מרקוס, צבי הירש בן מרדכי
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

התנצלת המעתיק לעין הקורא,פתיחת המעתיק