ספר דבר טוב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דבר טוב
Title of the book in Latin characters: 
Sefer davar ṭov
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
מרפא לשון
Name of the old text's author as it appears in the book: 
ר' משה ן' חביב
General notes: 

בטבלאות הדיקדוקיות, מוסיף אביגדור לוי תרגום לגרמנית (באותיות עבריות) של מונחים אשר הופיעו בעברית. למשל, לצד "מקור" [הפועל] נרשם "אינפיניטיף" וכן הלאה.

Volumes
Number of volumes published: 
1?
Number of examined volume: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

חלק שני

Part of a series of books? : 
No
General Notes: 

המחבר בהקדמה מפרט את תוכן הספר ומוסיף: "ובח"ש [חלק שני] כל השרשים מתורגמים (בל"א)..."
בסוף הספר ישנו דף "דוגמא של חלק שני מה שנדפוס בעתיד בקיץ הבע"ל..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמג
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1783
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
לא רשום מחיר. אך בסוף ההקדמה נאמר: "כל מי שחשקה נפשו בספר הזה ללמוד בו ואין לו לשלם מחירו הנהוג כגון בני עניים בבתי המדרשי' יקחנו בזול..."
Notes: 

בעמוד השער כתוב:
"נדפס על ידי הנעלה ר' שמואל פלקלש וכ' שמואל בן ר' ליזר בחור"

נוסח כתיבת התאריך: נדפס... בשנת ודבר בעתו מה טוב...

Editions
Total number of editions: 
1
References: 

וינוגרד

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Height of book, in cm: 
22
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יחזקאל לנדא
German Name: 
יחזקאל לנדא
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הרב יחזקאל לנדא בהסכמתו כותב על המחבר: "דבר טוב עשה בעמיו ללמד בני יהודה לשון לימודים. לקיים חנוך לנער על פי דרכו מנעוריו... למען יהיה נקל על הנער לקבל והמלמד יצליח במלאכתו ועל ידי זה תתפשט ידיעת לשון הקדש על מכונו לנער וזקן..."

על/אל המורים כותב אביגדור לוי בפתח הקדמתו: "ידוע הדבר ואמת היא שהלימוד הוא תוהו ובוהו אם אין להמלמד עם תלמידים כל חלקי הלשון בידו לאחדים ובקי ורגיל במקרא ומפרשיו המחודדים..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14263
Bar-Ilan University Library: 
B450.9 אבי.דב תקמ"ג
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קסטנברג-גלדשטיין, היהודים בארצות בוהמיה.

Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת בר אילן (מעט פגום)

Studies about the book: 

Irene E. Zwiep, "Imagined Speech Communities: Western Ashkenazi Multilingualism as Reflected in Eighteenth-Century Grammars of Hebrew", in: Shlomo Berger et.al., Speaking Jewish - Jewish Speak, Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, Leuven 2003, pp. 77 - 117.

Notes: 

לעיין במאמרה של צוויפ למילוי "מקורות טקסטואלים ותרבותיים" וכו'.
רצוי לבדוק עותק נוסף (בספריה הלאומית): S 25 V 14263
(או SR):
כותרת
שנת הוצאה

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Levi, Avigdor - לוי, אביגדור
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

בהקדמתו, מדגיש המחבר את חשיבות לימוד השפה העברית להבנת התורה, ומביא חיזוקים מדברי חז"ל.