ספר דניאל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דניאל: מתורגם בלשון אשכנזי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Daniʾel: meturgam bi-leshon Ashkenazi
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רש"י

רא"בע

General notes: 

יש להוסיף מקורות טקסטואלים נוספים המצוטטים בספר.

Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
ספר דניאל
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר דניאל
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1808
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקעח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בנוגע לבית הדפוס, בשער רשום:
im Verlage bei Moses Philippssohn, gedruckt bei C. Schlieder

Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
פג ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

דוגמא להוספת מילים בשפות אחרות (בביאור):
עמ' ד/2:
maitre valet
עמ' /

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הפרשן משלב ידע מתחומים שונים ורבים בביאור. למשל, על כלי נגינה, על היסטוריה, על שפות. מצטט ממקורות לועזיים שונים, כגון: Tables chronologiques par L.M. Chaudon et F.A. Delandine. (p. מח) מלחמות היהודים: Joseph jud. Krieg. Allg. Weltg. Funke's Real-Schul-Lexikon
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 6395
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת חיפה + עותק בספריה הלאומית

Notes: 

הספר טרם צולם ונעשתה עליו עבודה חלקית בלבד.
פברואר 2008: סיום העבודה, עותק בספריה הלאומית.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editions
Year of edition: 
1808
City of edition: 
References: 
וינוגרד