ספר דרך ישרה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר דרך ישרה: ... כדי לשמור הבריאות על נכון ובו יתבאר סיבות החולאים ושמותם בלשון הקודש ובלשון לטיין
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Derekh Yesharah: ... kede li-shemor ha-beriʾut ʿal nakhon u-vo yitbaʾer sibot ha-ḥolaʾim u-shemotam bi-leshon ha-ḳodesh uvi-leshon Laṭain
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

בהקדמה מציין המחבר כי השתמש במקורות לטיניים לחיבור ספר בעברית על מניעת מחלות: "על כן נתתי אל לבי להגביר ברית לשון הקודש להעתיק ולהמציא מזור ותרף ללמוד לבני היהודא גדר לא יעבור חוק..."

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקלט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1779
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשער הספר:
@נעשה בשנת יתענגו על רוב שלום

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
יד' ד' [1]
Height of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

דף ז' עד סוף הספר - לוח מונחים של תופעות ומחלות רפואיות, עברית מול לטינית

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שאול (סג"ל אב"ד ר"מ)
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 4186
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Fishman 1987

Studies about the book: 

מצויינים אצל Fishman 1987:

Stanislavski, S. 1891. "A Biograficheskie Etudi". Voskhod
12, 143-157, 176; פין, שמואל יוסף. 1915. קריה נאמנה. וילנה: יצחק פונק; צינברג, ישראל. 1943. די געשיכטע פון דער ליטעראטור ביי אידן (כרך 5); 324-320; מאהלר, רפאל. 1956. דברי ימי ישראל בדורות האחרונים 1. תל אביב, 4; דויד מגיד. 1891. תולדות משפחת גינצבורג. סט. פטסבורג, 28-27, 32, 56-54, 171-168; שבד, אברהם חיים בן שמואל צבי. 1904. תולדות הימים : (ורשומות מפנקסים ישנים של)... חברא קדישא "שבעה קרואים", ועל בית המדרש הגדול אשר בעיר מינסק משנת התקכ"ג עד שנת התרס"ד... וילנה ומינסק; על אביו של ברוך שיק - יעקב שיק: מורה צדק, שקלוב 1783;

Notes: 

מצויין במאגר המקוון Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Baruch Schick of Shklov - שיק, ברוך משקלוב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר