ספר האורב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר האורב: ... כולל שתי אגרות על דברי ריבות ... אגרת ראשונה ... פלוגתא דשמואל ואגרת השני ... תיובתא דשמואל ואנכי ... פנחס חנניהו ארגוזי די סילוא ס"ט אספתים ... עם ההגהות ... עט מהיר עוד הוספתי על המכתבים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-Orev: ... kolel shete igrot ʿal divre rivot ... igeret rishonah ... Pelugta di-Shemuʾel ṿe-igeret ha-sheni ... Teyuvta di-Shemuʾel ṿe-anokhi ... Pinḥas Ḥananyahu Argozi de Silṿa S. Ṭ. asaftim ... ʿim ha-hagahot ... ʿEṭ mahir ʿod hosafti ʿal ha-mikhtavim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנה
Format of date: 
non-modern
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת קנה חכמה ואל תמכור לפ"ק

מקום הדפוס וכן שם המחבר מוסווים מאחורי סיפור מסגרת דימיוני. לפי פיינר, עמ' 389, מקום הדפוס: פראג.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כ ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Notes: 

אך ראו הדברים בסוף עמוד השער.

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
ביקורת נגד המאספים של שנות התשעים, וליתר דיוק וולפסון וברי"ל. וולפסון האשים את ייטלש מעל דפי המאסף בבגידה בהשכלה. כתגובה פרסם ייטלש ספר זה, בו טען כי אין להכיר בראשי תנועת ההשכלה כממשיכיה הלגיטימיים של התנועה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S8=35V4464
Tel-Aviv University Library: 
(4371)933.5 ייט - מהלמן
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב

Studies about the book: 

Kestenberg-Gladstein

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 388 והלאה

Notes: 

נטלי:

ספרייה לאומית: 35V4464 S8=

ספריית תל אביב: (4371)933.5 ייט - מהלמן

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author