ספר הברית א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הברית א
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-berit 1
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
References: 

בהקדמה לספר טוען המחבר כי כתיבת הספר היתה כרוכה בתרגום טקסטים ממקורות שונים: "ואותן הדברים אשר הבאתי בו מספרי חכמי האומות הוא העתק ממש..." [הקדמה, דף ד'].

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
1
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

עם ספר הברית - חלק ב'

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר מורכב מכא' מאמרים, המחולקים לפרקים

Number of pages in the book: 
קכח' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
23
Width of book, in cm: 
18.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור (עמוד אחרון)
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם יהודה ליב מעזריטש (דיין מ"צ דק"ק האג)
German Name: 
יהודה ליב מעזריטש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אריה ליב
German Name: 
אריה ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד הכהן די אזיוידו (אב"ד ור"מ דק"ק ספרדיים באמסטרדם)
German Name: 
דוד הכהן די אזיוידו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק אברהם הכהן (אב"ד ור"מ דק"ק פינטשוב)
German Name: 
יצחק אברהם הכהן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק הלוי מלבוב (אב"ד ור"מ דק"ק קראקא)
German Name: 
יצחק הלוי מלבוב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה מינץ מבראד (אב"ד ור"מ דק"ק אובין)
German Name: 
משה מינץ מבראד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד פפ"דא)
German Name: 
שאול
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"ואנכי הרואה כי תועלת גדול יש בו לעם ה'..." ("הקדמה", דף א').

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

ספרו של משה קרנר, ספר כאור נגה...חמש מאות עשרים וארבע הערותיו על ספר הברית

Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

המאסף תקס"ט, קלו'-קמא'

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 22 V 13526
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 4= 22 V 13526

Studies about the book: 

רוזנבלום, נח ח. 1989. "האנציקלופדיה העברית הראשונה, מחברה השתלשלותה". בתוך: עיוני ספרות והגות: משילהי המאה השמונה עשרה עד ימינו. ירושלים: הוצאת ראובן מס, 51-1.

Robinso, Ira. 1989. "Kabbala and Science in Sefer Ha-Berit: A Modernization Stragegy for Ortodox Jews". Modern Judaism 9, 275-288

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: R 4= 22 V 13526

מהדורה נוספת:

ספר הברית :והוא השלם, מפני שהמחבר הוסיף ש"נ הוספות ... באותיות גדולות ... כפעם הראשון בברין, זולקווא, דפוס אי"ל מאיר האפער, תקס"ז. [1], קפח, [1] ד' . ספרייה לאומית: S 52 A 1829

לפי פיינר, פנחס הורוויץ הביא לקוראיו בספר זה מגוון מתוך הידע המדעי והפילוסופי, אך בסופו של דבר נתפס לחרדה האורתודוקסית.

יצא ספר כאור נגה, משה קרנר = ברסלוי, זולצבך תקע"ו

S 23 V 12546

כולל תגובות לספר הברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Translator
Editions
Year of edition: 
תקע"ח
Changes in this edition: 
מהדורה מתוקנת
Year of edition: 
תש"ן
City of edition: 
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
הורוויץ, פנחס אליהו
Role in book production: 
Author
Translator
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

"פתיחה", דפים ו'-ט'.,"הקדמה", דפים א'-ו':
המחבר מציג את מבנה הספר, תכניו, ואת דרך העבודה על הספר