ספר הגדרים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הגדרים: לעקסיקאן פאן וויסנשאפטן
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-gedarim: leḳsiḳon fon ṿisnshaftn
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר הגדרים
Name of the old text's author as it appears in the book: 
מנחם המכונה בונאפוס בן אברהם הפרפניאני
General notes: 

ספר הגדרים למנחם בן אברהם פרפיניאן יצא לאור בסלוניקי בשנת שכ"ז

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1798
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
3 ר"ט
Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקנ"ח, ברלין, דפוס חינוך נערים
Year of edition: 
תקנ"ח
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3 עמ'] קד' ד' [1 עמ']
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

ישנה רשימת חותמים ארוכה

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם בר"ה
German Name: 
אברהם בר"ה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"נ ה"ס
German Name: 
אברהם בר"נ ה"ס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ
German Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן שמעון בר"מ
German Name: 
אהרן שמעון בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איגר, מאיר
German Name: 
איגר, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייכל, איזק
German Name: 
Euchel, Isaak
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסרל, ישראל
German Name: 
איסרל, ישראל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אליהו בר"מ
German Name: 
אליהו בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אעבל פ"ד
German Name: 
אעבל פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אשקלות, בער
German Name: 
Eskeles, Bernhard von
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
באהן, אהרון
German Name: 
באהן, אהרון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, בונם בר"ד
German Name: 
בונם בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בי, ישראל
German Name: 
בי, ישראל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בישיץ, ליזר
German Name: 
בישיץ, ליזר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בלוך (הרופא), מרדכי אליעזר
German Name: 
Bloch, Marcus Elieser
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין בר"פ (יועץ פנימי לאדונינו המלך יר''ה)
German Name: 
בנימין בר"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בערנהארד, מאיר
German Name: 
בערנהארד, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בריחמי, משה
German Name: 
בריחמי, משה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברלין, אנשיל
German Name: 
ברלין, אנשיל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברעסלויא, ראובן בר"ש
German Name: 
ברעסלויא, ראובן בר"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
גאנו, אברהם
German Name: 
גאנו, אברהם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
גרשון ברוינשווייג
German Name: 
גרשון ברוינשווייג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד בר הלל פ"ש
German Name: 
דוד בר הלל פ"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד פ"ל
German Name: 
דוד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
האללענדר, שמעון
German Name: 
האללענדר, שמעון
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
האמבורג, איסר
German Name: 
האמבורג, איסר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
האן, משה בר"י
German Name: 
האן, משה בר"י
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ בר"מ (דאקטר)
German Name: 
הירץ בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"נ
German Name: 
הירש בר"נ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
העלפט, איזק
German Name: 
העלפט, איזק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הרץ, מרכוס
German Name: 
Herz (Professor), Marcus
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף בר יעקב צבי
German Name: 
וואלף בר יעקב צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ווייזל, מאיר בר"ל
German Name: 
ווייזל, מאיר בר"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ווערטהיים, זעליגמן
German Name: 
ווערטהיים, זעליגמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ווערסש, עזריאל
German Name: 
ווערסש, עזריאל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זאקס (קונרעקטער)
German Name: 
זאקס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן פ"ד
German Name: 
זלמן פ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיאן, צדוק
German Name: 
חיאן, צדוק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיוס, טיבאל
German Name: 
חיוס, טיבאל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים ב"ר הירץ
German Name: 
חיים ב"ר הירץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר יוסף סופר
German Name: 
חיים בר יוסף סופר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טויסק, ישראל
German Name: 
טויסק, ישראל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב בר יוזפה
German Name: 
יאקב בר יוזפה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב בר"ש
German Name: 
יאקב בר"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יודל בר"ל
German Name: 
יודל בר"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסל האללי
German Name: 
יוסל האללי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יורש, בענדיט
German Name: 
יורש, בענדיט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בער כ"ץ
German Name: 
יעקב בער כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"יס בש"רל
German Name: 
יעקב בר"יס בש"רל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב צבי (פו"מ מדינה)
German Name: 
Moses, Jacob
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig (Oberlandesältester), Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירוחם איש באהר
German Name: 
ירוחם איש באהר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לאמניך, איזק
German Name: 
לאמניך, איזק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לאמניץ, סענדר
German Name: 
לאמניץ, סענדר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לוי, יעקב
German Name: 
לוי, יעקב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לוי, שמואל
German Name: 
לוי, שמואל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
German Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"מ (פו"מ)
German Name: 
ליב בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לינדויא, ברוך
German Name: 
Lindau, Baruch
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לנדסבערג, חיים
German Name: 
לנדסבערג, חיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר בר"ד שוחט
German Name: 
מאיר בר"ד שוחט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר פ"ל
German Name: 
מאיר פ"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מוהר, יוזל
German Name: 
מוהר, יוזל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרש, חיים בר"א
German Name: 
מרש, חיים בר"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה ב"ר ליזר
German Name: 
משה ב"ר ליזר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"ד פ"ל
German Name: 
משה בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נאטהאן אדאם, פרייהערר פאן ארנשטיין
German Name: 
Arnstein (Freiherr von), Nathan Adam
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נך, כ"ד
German Name: 
נך, כ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
סאטור (פו"מ), ליפמן
German Name: 
סאטור, ליפמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, דוד
German Name: 
סמטור, דוד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבל ש"ל
German Name: 
פייבל ש"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פיליפסזאהן (קומיסיאנערס ראהט)
German Name: 
פיליפסזאהן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פריידלש
German Name: 
פריידלש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל (פו"מ), אהרן
German Name: 
פרענקל, אהרן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל (פו"מ), ליב
German Name: 
פרענקל, ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צילך, טעבל בר''י
German Name: 
צילך, טעבל בר''י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
קאסל (פו"מ), ליב
German Name: 
קאסל, ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
רונקל, שלמה
German Name: 
רונקל, שלמה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריז, נתן
German Name: 
Riess, Nathan
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, זלמן
German Name: 
Meyer, Salomon Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שיף, איזק בר"ב
German Name: 
שיף, איזק בר"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלאחטב, ברוך
German Name: 
שלאחטב, ברוך
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלעזינגר, הירץ
German Name: 
שלעזינגר, הירץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלעזינגר, ליברמן
German Name: 
Schlesinger, Liebermann Marcus
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בר"א
German Name: 
שמואל בר"א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון פ"ל
German Name: 
שמעון פ"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
22V 13073
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית 22V 13073

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
הקדמת ר' יצחק ן' ארויו ו"פרקים בהצלחה" שבאו בדפוס שאלוניקי נשמטו.
Added personal author [בן-ארויו, יצחק בן משה]
[סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]
[משה בן מימון (רמב"ם). מיוחס לו]
[אבן-תיבון, שמואל בן יהודה]
Additional Personal Name יצחק ן' ארויו
Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
מנחם בן אברהם פרפיניאן,סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמה