ספר היכל עונג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר היכל עונג: המיוסד בהבנ"י התענוג על ה' להתענג
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Hekhal ʻoneg: ha-meyusad beha-bene hitʻanug ʻal H. le-hitʻaneg
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
General Notes: 

בסוף הספר רשום: "נשלם חלק ראשון מהיכל עונג".

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת על ה' להתענג לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[39] ע’
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמוד השער:
"מקום ההקדמה הכתיבה והחתימה למאשרי דרך תמימה". על החתום: "ב.ד אחי אמו יהוד הלוי".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 4087
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:
IUL
ספריה לאומית: R 8= 31 V 4087

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author