ספר הכוזרי - תקנ''ה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הכוזרי: הכולל ספור הוויכוח שהיה בין המלך של עם מדינת כוזרי ובין החבר ... העתיקו החכם ר' יהודה בר' שאול הלוי ... מלשון ערב
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-Kuzari: ha-kolel sipur ha-ṿikuah she-hayah ben ha-melekh shel ʻam medinat Kuzari u-ven he-ḥaver ... heʻetiḳo he-ḥakham R. Yehudah b. R. Shaʼul ha-Leṿi ... mi-leshon ʻArav
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנה
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
ב' ר"ט ח"ג (על גבי השער)
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: כי תקנה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

שיר מליצי קצר חותם את הספר

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] עמ', קד ד'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
16.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הספר מלווה בביאור נרחב של סטנוב

שער הספר כתוב באותיות שחורות ואדומות לסירוגין

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יחיאל מיכל כהנא רפפורט
German Name: 
יחיאל מיכל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

שיר מליצי קצר חותם את הספר

Topics
Notes: 
בביאור כולל סטנוב ידע בנושאי מדע שונים: חשמל - דף מד' (צד ימין) גורמי מחלות - דף מח' (צד ימין) ואקום=ריק - דף נג' (צד שמאל) הזדווגות, דבורים והפריית צמחים - דף נט' (צד ימין) כח המשיכה של גופים שמיימיים - דף ס' (צד ימין) תנועת כדור הארץ - דף סב' (צד שמאל); דף עב' (צד ימין) פריזמה - דף עה' (צד ימין) מחזור הדם - דף עה' (צד שמאל) חוכמות שונות - דף צ' (צד ימין) תנועת האור - דף קב' (צד שמאל)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המחבר לא מציין במפורש את קהל היעד שלו, אך יש להניח שכיוון לקהל יעד יהודי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13207
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 296.174 יהו
References and bibliography
Copy of book used: 

מהלמן 296.174 יהו

Notes: 

טק:

יש לנו צילום של הספר מת"א מהלמן

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 13207

22 ס"מ

מהדורה חדשה של טקסט שמחברו הוא: יהודה בן שמואל, הלוי, 1083?-1141

Bibliography of the Hebrew Book:

על-פי וינייציא ש"ז.

על המבאר וביאורו עיין: ישראל צינברג, תולדות ספרות ישראל, כרך ה, תל-אביב 1959, עמ' 122-118, שם: הטכסט... הודפס בצורה רשלנית מאד ורבות בו ההשמטות.

Approbations הסכמות: ר' יוסף [תאומים ], פפד"א [פראנקפורט דאדר], יד אדר תקמ"ו;

ר' יחיאל מיכל כהנא רפפורט מווערדין, פפד"א, יב תמוז תקנ"ד.

Added personal author [סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]

Additional Personal Name תאומים, יוסף בן מאיר

יחיאל מיכל כהנא רפפורט

ישראל צינברג

Language עברית

מהדורות:

ספריית אוניברסיטת תל אביב:

וינה : יאזעף הראשאנצקיא, תקנ"ו, קסח ד' [=316 ע'],

מהלמן 296.174 יהו

וינה : [חמו"ל], תקס"א. קסח ד' [=316 ע'], 296.174 יהו

על פי Bibliography of the Hebrew Book

ישנה מהדורה נוספת:

וינה : דפוס יאזעף הראשאנצקיא, תקנ"ז, [6] קסח ד'.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator