ספר הלכה למעשה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר הלכה למעשה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer halakhah le-maʻaseh
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת ויהי איש אחד מן הרמתים צופים לפ"ק.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[16] ד' כולל שער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
הספר עוסק בדקדוק, כדברי המחבר - בסוגיה מאד ספציפית ומצומצמת: "לבאר מעשה תהלוכת הלשון באותיותיו ובתנועותיו בש[_] נעים גם נחים דגשים ורפים ומלעיל ומלרע ומתנין וטעמו..."
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

בהקדמתו הקצרה כותב המחבר: "כי לא אל עם ע[...] שפה וכבדי לשון וחסרי דעת אני שולח ספרי זה כי כבר הא[..] הקדמונים והאחרונים בשבח לשון עברי לה"ק ושמו מוכיח על[...]"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 64 A 919
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

Bibliography of the Hebrew Book

ספרייה לאומית: S 64 A 919

(בעותק שנבדק חסרים עמ' [13] ו- [16])

לפי "ביבליוגרפיה": "חלק ב (דף [16-9]): רב פעלים מקבצאל."

מבדיקת הספר: המחבר מזכיר ספרים אחרים פרי עטו (האם הודפסו?!). בהקדמתו מציין כי "ספר זה אינו כי אם סעיף המסתעף מספרי הגדול אשר ה[..] בעניי וביגיע כפי על ספר הצחות לראב"ע אב המדקדקים ..."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
צבי הירש בן מנחם נחום
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה