ספר המדות ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר המדות - חלק ב': ספר המדות חלק שני מן ספר המדות לאריסטוטליס
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ha-midot 2: Sefer ha-midot ḥeleḳ sheni min Sefer ha-midot le-Arisṭoṭelis
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
האתיקה הניקומכית
References for title of the original text as it appears elsewhere: 

קטלוג ספריית אוניברסיטת בר-אילן

Name of author of the original text as it appears elsewhere: 
אריסטו
References for name of author of the original text as it appears elsewhere: 

קטלוג ספריית אוניברסיטת בר-אילן

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ר' יוסף ברבינו ש"ט
General notes: 

מהדורה חדשה של תרגום ספר המדות לאריסטו.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

חלק ראשון מן ספר המדות לאריסטוטליס

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Printed originally with other books? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1790
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

מחיר הספר כפי שכתוב ברשימת ספרי "חינוך נערים" משנת תקנ"ט- 3 ר"ט ו-8 גראשן
ח"כ

Book structure
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2 ]ע', קנא' [1 ] ע'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
הלאומית S 62 A 3590
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 171 ארי
General Notes: 

חלק ראשון וחלק שני של ספר המדות כרוכים יחד.

References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית S 62 A 3590

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
בשער גם: Buchdruckerey Orientalische
על-פי תרגומו הרומי של בואטיוס.
המקור: (אותיות יווניות).
Approbations הסכמה: ר' צבי הירש [לוין], ברלין, ועמו חתומים: ר' יוסף [תאומים], חוב"ק פרנקפורט דאדר, ר' מרדכי זאב [אורנשטיין], לבוב, ר' שמעלקא ליב חוב"ק דעמביץ, ר' אברהם מרדכי [היילפרין], זאלקוי, ר' יוסף [סג"ל לנדא], מעזריטש, ערב שבת קודש [תצוה תקמ"ח].
Original Language יוונית
Added personal author [סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]
Translator [אלגואדיש, מאיר בן שלמה]
Additional Personal Name היילפרין, אברהם מרדכי בן ישראל
בואטיוס
יוסף [סג"ל לנדא]
תאומים, יוסף בן מאיר
אורנשטיין, מרדכי זאב בן יעקב משולם
צבי הירש [לוין]
שמעלקא ליב, דעמביץ
Additional printer Orientalische Buchdruckerey
Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator