ספר זבד המליצה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זבד המליצה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer zeved ha-melitsa
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1794
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: התאריך ע"פ אישור הצנזור, שחתם:
16.11.1794

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7], סו, [2] ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמ' ח.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

לאחר דברי ההקדמה של בוכנר, ישנם שני שירים לכבוד בוכנר וספרו:
אחד מאת "ברוך בן יונה", והשני:
"השתפכות נפש על ספר זבד המליצה" - "מאת אוהב נאמן כל אוהב חכמה ודובר צחות יהודה בן יונה לבית ייטלש.
בסוף הספר ישנו "שיר נחמד מן נכד דודו של המחבר הבחור רך בשנים שפתותיו שושנים דיבר צחות מו"ה דובער גינצבורג נר"ו". אותו כותב חותם: "הבחור בודער במ"ו אביגדור גצבורג".

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר: "על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש הזעצר בן המדפיס הבחור מאיר בן כהר"ר שמואל פלקלש נכד [?] של המנוח מו"ה מאיר ווייזלש ז"ל"

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אלעזר קאליר (רב)
German Name: 
אלעזר קאליר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק הלוי מלבוב (אב"ד ור"מ דק"ק קראקא)
German Name: 
יצחק הלוי מלבוב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי הירץ אשכנזי (אב"ד)
German Name: 
נפתלי הירץ אשכנזי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ייטלש, ברוך
German Name: 
Jeitteles, Baruch (Benedict)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ייטלש, יהודה
German Name: 
Jeitteles, Juda
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דובער בן אביגדור גצבורג/גינצבורג
German Name: 
דובער בן אביגדור גצבורג/גינצבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר בן שמואל פלקלש
German Name: 
מאיר בן שמואל פלקלש
Description of mentionee: 
Topics
Notes: 
בוכנר מבכה את היחס לעברית בתקופתו. בהקדמתו כותב: "על לשון עבר משפט מליצה כלכלתי כי להתאפק לא יכולתי בראותי עתה המינים... דרשו לשונות זרים ולשון עבר... הוא כמים קרים ישומו לשמה כמי נמרים", באמרם כי לא ניתן להתבטא בשפה זו. עוד מציין בוכנר בהקדמתו : "והבאתי כמה חקירות מטבעי בעה"ח ומחקירות ד' יסודות ומראשית היות ותולדות אבנים טובות וסגולתן "
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Book's reception in its time
Censorship: 

מאחורי עמוד השער, אישור מאת קארל פישר, הצנזור.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 516
Tel-Aviv University Library: 
892.412 בוכ
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בתל אביב - יפה

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 31 V 516

תל אביב: 892.412 בוכ [יפה + מהלמן]

איכות ההדפסה (הירודה) מקשה מאד על יכולת הקריאה.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Buchner, Zeev Wolf - בוכנר, זאב וולף
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"המליץ בינותם"