ספר זמירות ישראל א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זמירות ישראל א: ספר זמירות ישראל כולל ספר תהלים עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו פירוש ... עובדיה ספורנו ... - חלק ראשון
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Zemirot Yisraʼel 1: Sefer Zemirot Yisraʼel kolel Sefer Tehilim ʻim targum Ashkenazi u-veʼur ṿe-nilvah elaṿ perush ... Ọvadyah Sforno ... - ḥeleḳ rishon
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
תהלים
Original language of text: 
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
תהלים
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

ספר זמירות ישראל

Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1785
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Total number of editions: 
8
Last known edition: 
פאסט, 1863
References: 

IUL

Year of edition: 
תקמ"ה
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1800
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1804
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1808
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1817
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1819
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1825
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1863
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ע'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

הסכמות לכל החלקים הופיעו בחלק השני של זמירות ישראל.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

לפי פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 237, "רב המכר הגדול ביותר [של ההשכלה] היה התרגום של מנדלסון לספר תהלים, שראה אור לצד ביאורו של ברי"ל בשנת 1791: חתמו עליו מראש 705 איש, שהזמינו יחד 1013 עותקים". גם: שם, עמ' 297.

Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

ישנה "התנצלות המגיה" בסוף החלק השני של הספר "זמירות ישראל".

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב
German Name: 
שבתי בן דוד מיאנוב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
מגמה של הנחלת השפה הגרמנית הגבוהה: הספר כולל מעין מילון קצר, עם הסבר של כמה מילים בגרמנית, לתועלת הקוראים אשר קרוב לוודאי לא פגשו בהן מעולם או לא נוהגים להשתמש בהן.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

פניה עקיפה אל קהל היעד נעשית בהערת שוליים לרשימת המילים הגרמניות. המוציא לאור (ברי"ל) כותב שם:
"איך גלויבע... מיינן לעזרן איינן בפאללן (?) דאמיט צו ערצייגן, ווען איך איהנן דיא אין דען פזאלמן פארקממנרן (?) האכדייטשן ווערטר ערקלעהרע,... דיא... אים גמיינן לעבן, טהיילס זעלטן, טהיילס גאר ניכט פארקאממן..."

תרגום ספר תהלים לגרמנית ע"י מנדלסון פורסם לראשונה באותיות גותיות, ורק לאחר מכן הוא הודפס באותיות עבריות - דבר המעיד על שינוי בקהל היעד. ויינברג, רשימת מילים, עמ' 281.

Production
Contacts with other people: 

במכתביו מציין מנדלסון כי הוא היה בקשר עם הצעיר אשר ביקש להעתיק את תרגומו לגרמנית לאותיות עבריות. גם ברי"ל מציין ב"המאסף" כי הוא ניגש למלאכה באישורו של מנדלסון. ויינברג, רשימות מילים, עמ' 281 - 282.

Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

לפי פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 260: אייכל פירסם ב"המאסף" שני עמודים לדוגמה מן הספר, המליץ עליו בפני הקוראים והעמיד לרשות החותמים את סוכני "המאסף" בערים שונות.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 1559
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ויינברג, רשימת מילים:
Werner Weinberg, "A Word List for Teaching Eighteenth-Century Jews Some Fine Points of High German", LBIYB XXIX, pp. 277 - 293.

Notes: 

ראו גם: A. Altmann, M. M., p. 364

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editor
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel - ברי"ל, יואל
Role in book production: 
Commentator
Editor
Preface title: 

המנצח בנגינות מזמור לדוד

Notes: 

על ה"ערגלעהרונג" - רשימת מילים לבירור מושגים עבור הקורא היהודי שאולי לא הכיר היטב את השפה הגרמנית, ראו: ויינברג, רשימת מילים. רשימות אלה הופיעו בשלושת החלקים הראשונים של הספר, אך לא בחלק הרביעי.