ספר זמירות ישראל ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר זמירות ישראל ג: ספר זמירות ישראל כולל ספר תהלים עם תרגום אשכנזי ובאור ונלוה אליו פירוש ... עבדיה ספורנו ... - חלק שלישי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Zemirot Yisraʼel 3: Sefer Zemirot Yisraʼel kolel Sefer Tehilim ʻim targum Ashkenazi u-veʼur ṿe-nilvah elaṿ perush ... Ọvadyah Sforno ... - ḥeleḳ shelishi
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
תהלים
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
3
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1785
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ע',
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Notes: 

שיר אשר בפתח הספר נושא הכותרת: "מכתם לדוד". הוא מוקדש לדוד פרידלענדר ובין היתר מהלל את הקשר בינו לבין משה מנדלסון ומרמז למעמדו כממשיכו של המורה הדגול.

Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

הסכמות לכל החלקים הופיעו בחלק השני של זמירות ישראל.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Notes: 

אחרי עמוד השער ישנה הקדשה בזו הלשון:
"לכבוד פאר הרוזנים וצבי השועים/ את חכמים יתהלך ועם נבונים חלקו/ רצוי לרוב אחיו ודורש טוב לעמו/ התורני המפואר והמרומם/ מוה"רר/ דוד פרידלנדר / נ"י/ מאת עבדו הסר למשמעתו/ יואל בריל".

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
גם בחלק הזה של הספר ישנו מעין מילון, לבירור המילים בגרמנית אשר לדעת העורך לא יהיו מובנים לרוב הקרואים היהודים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

Yes

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 1559
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ויינברג, רשימת מילים:
Werner Weinberg, "A Word List for Teaching Eighteenth-Century Jews Some Fine Points of High German", LBIYB XXIX, pp. 277 - 293.

Notes: 

ראו גם: A. Altmann, M. M., p. 364

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Editor
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel - ברי"ל, יואל
Role in book production: 
Commentator
Editor
Preface title: 

מכתם לדוד