ספר חכמת השרשים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר חכמת השרשים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Ḥokhmat ha-shorashim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
1781
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
231 Bl.
Persons mentioned in book
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

בעמוד השער

References and bibliography
Studies about the book: 

מלאכי, צבי. תשל"ט. מחקרים על תולדות יהדות הולנד. (כרך שני).(עורך)יוסף מכמן. 'המשכיל הפילוסוף נ"ה אולמאן וחישובי הקץ שלו'. ירושלים: המרכז לחקר יהדות הולנד, האוניברסיטה העברית בירושלים, 88-77.

Notes: 

טק:

AK: Bibliographie von Roland Tasch; UB Leiden: 8768; Rosenthaliana: Ros. 1879D26

[כהן, שלום בן יעקב]להצגת פרטי המחבר

Title מטעי קדם על אדמת צפון

Added title Morgenlaendische Pflanzen auf noerdlichem Boden

Hebrew subtitle and description הם שירים חדשים, המחוברים בלשון עברית ומתורגמים אשכנזי, מאת שלום בר"י כהן.

Latin subtitle and description Morgenlaendische Pflanzen auf noerdlichem Boden; eine Sammlung neuer hebraeischer Poesien, nebst deutscher Uebersetzung von Salomon Jacob Cohen...

Place Of Publication Roedelheim

Place (standardized) Roedelheim

רדלהים

Printer W. Heidenheim

Hebrew Publication Date [תקס"ז]

Latin Publication Date 1807.

Physical Description [2], XIII, 156, [1] עמ'. 8°.

Language עברית

גרמנית

(This book is also mentioned on Shavit und Ewers 1996)

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author