ספר יד חיים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר יד חיים: ידיעות דקדוק
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Yad Ḥayyim: yediʿot diḳduḳ
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקיט
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
28 ד'
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: 25V14391

לפי הקטלוג, שם הדפוס: "בני משה ב"ק".

הספר נמצא גם בספרייה במנצ'סטר.

מעיון בספר (4.1.07): לא ברור האם שייך. הסכמות מאת ר' יחזקאל לנדאו וכן מאת "הרב המופלא המדקדק המפורסם מוהרר מאיר רוט..."

לנדאו בהסכמתו מדבר על המחבר, "התורני האלוף: "אינני מאנשי החכמה הזאת [דקדוק] ולא הורגלתי בה מנעורי אך שמעו הטוב של האיש הזה שמעתי מחכמי קהלתנו כי יגע בחכמה זו מנעוריו והתמיד בה ומצא כדי מדתו ויש לו יד ושם במקרא".

נותן ההסכמה השני מתייחס אל חכמת דקדוק לשונינו העזובה, וכותב: "מי יתן והיו הדברים האלה בהוויתן בעט ברזל נחקקים אולי ע"י החיבור הזה יתעוררו לבות בני אדם ללמד לבני יהודה קס"ת סופר ללמוד לשונם... בתורה ובתפילה..."

המחבר בהקדמתו: "הנה הבחורים אשר חנני אלהים ללמוד עמהם כללי דקדוק זה עשרים שנה והרבה מהם הגדילו ועשו פרי בחכמה זו ואין חכם כבעל הנסיון כאשר כמה תלמידים הפסיקו באמצע כי כמה ספרי דקדוק נשתבשו בדפוס וכמה שתלו תניא בדלא תניא שמסבירים כמה פעמים כלל אחד בכללים הבאים אחריהם ועדין לא ידע התלמיד מאומה וגם הדלתות סגורות והוכרחתי ללמוד עם תלמידי כללים קצרים מתוך הכתב כאשר אמרו חזל לעולם ילמוד עם תלמידיו בדרך קצרה ועתה מרוב הפצרת תלמידים יצאתי לקצר באמרים אמרי המדקדקים ואקוה בגרעון זה המביא לידי הוספה שלא יחסר כלל בו ובקל יוכלו התלמידים ללמוד מתוך החבור הזה להבין סדר תנועות ואותיות בפעלים ושמות עם שמושיהם כראוי ונכון ..." אם משתנה תנועה, משתנה המלה...

הספר כולל הטיית פעלים ושמות.

אך גם: "סדר טעמי הנגינה לפי נגינת האשכנזים ושמותיהם"

טקסט בארמית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author