ספר יסוד מורא

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר יסוד מורא
Title of the book in Latin characters: 
Sefer yesod mora
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
יסוד מורא וסוד תורה
Author of "old text": 
אברהם אבן-עזרא
Volumes
Names of planned volumes that were not published: 

יחד עם סיפרו של אבן-עזרא היה אמור גם לצאת לאור סיפרו של היש"ר מקנדיא "נר אלהים" - אך ספר זה אינו מופיע כאן

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1770
Place of publication as it appears in the book: 
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ מה רב טובך אשר צפנת ליראך לפ"ק שנת אורה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר מורכב מיב' שערים.

Number of pages in the book: 
יב ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
14.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

בדף ג' ישנו עיטור גדול בצד הימני

השימוש בארמית בולט בשער הספר ובחלק מן ההסכמות

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

דוד מברלין רשום כי הוא 'חפ"קק אה"וב' - כיוון שאלטונה והמבורג הם שמות המופרדים בתוכנה, ואין אפשרות לבחור ביותר משם מקום אחד - לא יכולתי לציין את מגוריו, באחת משתי הערים הללו.

בהסכמתו מציין שאול, אב"ד קהילת האשכנזים באמסטרדם, כי הוא ידידו של הרב דוד מברלין והוא סומך עליו כי הוא מכיר מכיר ומעריך את המביא לדפוס בנימין משה מעלי, הזקוק לעידוד:

"אמנם החכם המדפיסם עכשיוהוא צריך חיזוק וסעד לתומכו... אך מצדי לא יגרע כח תקנת אנשי קהלתי קהל אשכנזים ... על הדפסת ספרים ישנים" (דף ג').

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Notes: 

בשער הספר נרשם:
"... ואף כי הוצאות הדפוס מרובות הן... ובכן כל איש ואיש אשר ידבנו לבו לקרבה אל המלאכה יתנן עדיהן. עדיו בחותמו זכין לו לכל א' מהן..."

Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד מברלין (אב"ד ד"ק אה"וב)
German Name: 
דוד מברלין
Hebrew Name: 
יצחק זאבי (שליח חברון)
German Name: 
יצחק זאבי
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד פפ"דא)
German Name: 
שאול
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה שלם
German Name: 
שלמה שלם
Location city of mentionee: 
Textual models
Notes: 

מודל מתאים לא קיים כאן - צריך לחשוב על הוספה של מודל נוסף "דרשנות/ הבעת דעה/הרצאה מלומדת"??
מחבר הטקסט מביע את דעתו ביחס לאמונה באל, חשיבות חוכמות חיצוניות, מצוות וכד'

Topics
Notes: 
בשער הספר מוזכרים: - היש"ר מקנדיאה - נפתלי הירץ וייזל - ספר חכמת שלמה
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המוציא לאור לא מכוון לקהל מסויים, אך מן השימוש בעברית ובארמית אפשר להבין כי קהלו הוא קהל יהודי קורא עברית

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
A175 אבן-עז.יס תק"ל
References and bibliography
Copy of book used: 

בר-אילן:

A175 אבן-עז.יס תק"ל

Notes: 

טק:

IUL

ספריית בר-אילן:

A175 אבן-עז.יס תק"ל

ורשומות ההערות:

תאריך הוצאת הספר בגימטריה: אשר צפ'נ'ת' ליראך [תק"ל]

21 ס"מ

מחבר טקסט ישן: אבן עזרא, אברהם בן מאיר

מהדורות נוספות:

ספרייה לאומית:

פראג : דפוס עלזענוואנגער, תקנ"ג, SD 1104188 FH

Bibliography of the Hebrew Book:

דף ג, א: הקדמת המוציאים לאור של ויניציאה שכ"ו, בהשמטת שמותיהם.

דף יא, א-יב, א, בשוליים, הערות המביא לבית הדפוס.

ההסכמות נדפסו גם בספר פרקי רבי אליה, מאת ר' אליהו ב"ר אשר הלוי אשכנזי , ושתי ההסכמות הראשונות גם בספר מאזנים, מאת ר' אברהם אבן-עזרא , שנדפסו גם הם בשנת תק"ל.

מהשער ומההסכמות נראה שהמו"ל התכון להדפיס, עם יסוד מורא, גם"נר אלהים", לר' יוסף שלמה דילמדיגו, וכנראה שלא הדפיסו.

Approbations הסכמות: ר' דוד [ב"ר ליב] מברלין, אה"ו, ט אדר תק"ל;

ר' יצחק זאבי, שליח חברון, המבורג, טו כסליו תק"ל;

ר' שלמה שלם, אמשטרדם, ב"ם למטמונים [כז אייר] תק"ל;

ר' שאול [לעווינשטאם], אמשטרדם, גיל"ה למב"י [ד סיון] תק"ל.

Added personal author [מעלי, בנימין משה בן חיים שלום הכהן]

Additional Personal Name אבן-עזרא, אברהם בן מאיר

אליהו ב"ר אשר הלוי אשכנזי

בנימן משה בן הרב... חיים

ברלין, דוד בן יהודה אריה ליב

יוסף שלמה דילמדיגו

יצחק זאבי

לוונשטאם, שאול בן אריה ליב

שלם, שלמה

עברית

?? - לבדוק אם משכילי

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
אבן עזרא, אברהם
Preface title: 

"הקדמה": מצהיר בה כי יש תועלת רבה בחוכמות, והם בבחינת סולם לאמת (דף ד').