ספר יסוד עולם

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר יסוד עולם
Title of the book in Latin characters: 
Sefer yesod ʻolam
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
ספר יסוד עולם
Author of "old text": 
יצחק הישראלי
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקלז
Place of publication as it appears in the book: 
Price of book as it appears in the book: 
"שני רייכש טאליר" (רשום מתחת ל"הקדמת המביא לבית הדפוס")
Notes: 

בשנת תקנ"ט, הספר עדיין נמכר ב-2 ר"ט

כך על פי רשימת ספרי "חינוך נערים, המופיעה בשנת תקנ"ט בספר איוב לסאטנוב בעמוד 3
ח,כ

נוסח כתיבת התאריך: @תבא חכמה בלבך ודעת לנפשיך יגעם

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בדף האחרון - צג' - מתאר מסכם המחבר את עבודתו

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הנושאים שיופיעו בספר מצויינים בדף ה':

ישנם חמישה חלקים (=מאמרים):

מאמר א': דף בתשבורת (חשבון)

מאמר ב': תנועת הכוכבים

מאמר ג': שמש ולבנה וליקויים

מאמר ד': הלכות העיבור

מאמר ה': עריכת לוחות העיבור

Number of pages in the book: 
[3] עמ' צג' ד' [15] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
דפים נפתחים המוצמדים לעמ' יז', סב' כוללים שרטוטים
General Notes: 

את אורך ורוחב הספר יש לבדוק בספרייה - בידי הצילום, ואין לסמוך על כך.

מילה יחידה בגרמנית היא בעמוד השער - ציון מקום ההוצאה:
Berlin

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון של הספר, לפני הלוחות

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימה ארוכה של חותמים מופיעה מתחת ל"הקדמת המביא לבית הדפוס"

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
אהרן בן יוסף אהרן הלוי הורוויץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן הלוי העליר (דיין בפרנקפורט ע"נ אודר)
German Name: 
אהרן הלוי העליר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' מפוזנא (דיין בפרנקפורט ע"נ אודר [חונה בלאנצבורג])
German Name: 
אלי' מפוזנא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברלין, הירש (אב"ד דק"ק ברלין והמדינה)
German Name: 
Berlin, Hirsch
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל נייאגאס (רב ודיין (הסכמת רבני יושבי על מדין))
German Name: 
זנוויל נייאגאס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב משה שאול (אב"ד ווילעהן, אמסטרדם)
German Name: 
יעקב משה שאול
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מלונדן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל זנוויל בראנדיבורג (רב ודיין [הסכמת רבני יושבי על מדין])
German Name: 
שמואל זנוויל בראנדיבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם קצנאלין בוגין (אב"ד בריסק דליטא)
German Name: 
אברהם קצנאלין בוגין
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אביגדור
German Name: 
אביגדור
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם (אב"ד ור"מ קהילת ראטרדם [צריך להוסיף שם זה לרשימה])
German Name: 
אברהם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"מ פ"ר
German Name: 
אברהם בר"מ פ"ר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם צבי
German Name: 
אברהם צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהםבן פו"מ יעקב צבי
German Name: 
אברהםבן פו"מ יעקב צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דעסויא (גובה), אייזק
German Name: 
אייזק דעסויא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' ב"ר דניאל יפה
German Name: 
אלי' ב"ר דניאל יפה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אפרים מדעסא
German Name: 
אפרים מדעסא
Description of mentionee: 
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
באמבארג, משה (פו"מ)
German Name: 
באמבארג, משה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בער משפליס
German Name: 
בער משפליס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברונשוויג, לאזי בן פו"מ ליב
German Name: 
ברונשוויג, לאזי בן פו''מ ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברונשוויג, ליב (פו"מ)
German Name: 
ברונשוויג, ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברונשוויג, מאנש
German Name: 
ברונשוויג, מאנש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
גומפל, מרדכי
German Name: 
גומפל, מרדכי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
גס, משה ב"ר בערמן
German Name: 
גס, משה ב"ר בערמן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
געבר, דניאל
German Name: 
געבר, דניאל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
געבר, הירש
German Name: 
געבר, הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד
German Name: 
דוד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הייצפעלד, זנוויל
German Name: 
הייצפעלד, זנוויל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ בער (פו"מ)
German Name: 
הירץ בער
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"נ
German Name: 
הירש בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הלברשטט, וואלף (מנהיג)
German Name: 
הלברשטט, וואלף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
העלפט, משה
German Name: 
העלפט, משה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף מזלאטאווי'
German Name: 
וואלף מזלאטאווי'
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ווייזל, אהרון
German Name: 
ווייזל, אהרון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זילץ, חיים
German Name: 
זילץ, חיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זכרי' ב"ר פייטל
German Name: 
זכרי' ב"ר פייטל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים
German Name: 
חיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים ב"ר אפרים בר"מ
German Name: 
חיים ב"ר אפרים בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חלפן, שלמה (גובה)
German Name: 
חלפן, שלמה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טובי'
German Name: 
טובי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס
German Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל האללי
German Name: 
יואל האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יודא ברא מהמבורג
German Name: 
יודא ברא מהמבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף במהור"א
German Name: 
יוסף במהור"א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בן אברהם
German Name: 
יוסף בן אברהם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף משפוליס (רופא)
German Name: 
יוסף משפוליס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יורש, אהרון
German Name: 
יורש, אהרון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב צבי (פו"מ מדינה)
German Name: 
Moses, Jacob
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, בונם בן פו"מ דניאל
German Name: 
יפה, בונם בן פו"מ דניאל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig (Oberlandesältester), Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, משה בן פו"מ דניאל
German Name: 
יפה, משה בן פו"מ דניאל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק בר"א
German Name: 
יצחק בר"א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירמי' בר"י
German Name: 
ירמי' בר"י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יששכר מפ"ד
German Name: 
יששכר מפ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
כהן, הירש
German Name: 
כהן, הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
כהן, זלמן
German Name: 
כהן, זלמן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
כהן, ליב
German Name: 
כהן, ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
כץ (פו"מ)
German Name: 
כץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
כץ, הירץ
German Name: 
כץ, הירץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
כץ, ליב בר"מ (פו"מ)
German Name: 
כץ, ליב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לוי, יהודה
German Name: 
לוי, יהודה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לעקש
German Name: 
לעקש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר פירדא
German Name: 
מאיר פירדא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מנדלסון, משה
German Name: 
Mendelssohn, Moses
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מעזריטש, יואל
German Name: 
מעזריטש, יואל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענץ, אברהם יוסף (החכם המהנדס)
German Name: 
מענץ, אברהם יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי ב"מ שלום
German Name: 
מרדכי ב"מ שלום
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נויאן, אברהם (פו"ם)
German Name: 
נויאן, אברהם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נעבל, אייזק
German Name: 
נעבל, אייזק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן בר"ל מהלברשטט (מנהיג)
German Name: 
נתן בר"ל מהלברשטט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
עלקיש, יצחק
German Name: 
עלקיש, יצחק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פאן (מנהיג), זלמן
German Name: 
פאן, זלמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלנדר, אברהם
German Name: 
Friedländer, Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלנדר, בערמן
German Name: 
פרידלנדר, בערמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלנדר, מאיר
German Name: 
Friedländer, Meier
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, וואלף
German Name: 
Friedländer, Wolf
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרנקל, חיים
German Name: 
פרנקל, חיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל, אברהם בר"ל
German Name: 
פרענקל, אברהם בר"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל, אליהו (מורנו)
German Name: 
פרענקל, אליהו
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
קלייף, בענדיט
German Name: 
קלייף, בענדיט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
קעסלין, מאיר בר"ה
German Name: 
קעסלין, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריז, אברהם בר"מ
German Name: 
ריז, אברהם בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריז, וואלף בר"מ
German Name: 
ריז, וואלף בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריז, משה בן איצק
German Name: 
ריז, משה בן איצק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, זלמן
German Name: 
Meyer, Salomon Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, משה (פו"מ)
German Name: 
רינטל, משה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שטודס, ליפמן (גובה)
German Name: 
שטודס, ליפמן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם (ג"צ)
German Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו"מ אברהם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלום
German Name: 
שלום
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלוס, מיכאל
German Name: 
שלוס, מיכאל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה מבראד (רב דק"ק טורהאוויץ)
German Name: 
שלמה מבראד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בן הרב הגאון בענדיט
German Name: 
שמואל בן הרב הגאון בענדיט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בן הרב ט' יצחק
German Name: 
שמואל בן הרב ט' יצחק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמשון
German Name: 
שמשון
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 1779
Bar-Ilan University Library: 
A952.93 היש.יס תר"ו
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת בר אילן
A952.93 היש.יס תש"ל

Notes: 

טק:
בעמוד הראשון של פרק הלוחות, מודה המחבר ליהודה ליב בן-זאב בברלין על עזרתו בסידור האותיות.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Notes: 

דפים ד'-ה': על העולם העליון והעולם השפל