ספר כליל החשבון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר כליל החשבון: מבואר בו ראשי יסודות חשבון הכללי (אללגמיינע אריטמעטיק) המהולל בשם אלגעברא גם ... חכמת המדידה ... למען הבין אמרי בינה ... הנפוצים בתלמוד הנה והנה, עם שלשה לחת נחשת
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Kelil ha-ḥeshbon: mevoʼar bo rashe yesodot ḥeshbon kelali (allgemayne Ariṭmeṭiḳ) ha-mehullal be-shem algebra gam ... ḥokhmat ha-medidah ... le-maʻan hevin imre vinah ... ha-nefotsim ba-Talmud henah ṿa-henah, ʻim sheloshah luḥot neḥoshet
Text is presented as a translation? 
Yes
Notes: 

בסיפרו ספר מוסדות תבל שהוציא פריזנהויזן ב-1820 בוינה, הוא מציין כי:
"... על חשבון הכללי לא ימצא ספר מספיק בלשון עברי, זולת ספרי כליל החשבון...ועיקר ידיעתי בחכמה זאת, שאבתי מתוך ספרי (קלערויט) המועתק מלשון צרפת ללשון אשכנזי, ומספר חברו האדון ביריא, הוא פרואפעסאר מלמודיות בעיר בערלין... ומספר חברו האדון המפורסם איילער, ומספר חברו האדון
פאסקוויך) J.)
הוא ספר נחמד מאוד...
(עמ' עג')

Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רמב"ן: ??- דף ד'.

הרמב"ם: דף ג'-ד'.

Volumes
General Notes: 

המחבר מוסיף בתחתית רשימת החותמים הערה, המעידה על כך שהוא מתכוון להוציא חלקים נוספים של ספר זה לאור:
"כל איש אשר ייטב בעיניו באשר הוא שם, לקבץ חתומים לחלקים הבאים,..." (עמ' ד')

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1796
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
פרטי מכירה מופיעים בעמוד ד
Notes: 

בהסכמת צבי הירש (עמ' ב') מוזכר המחבר היש"ר מקנדיא

בדף קט' מוזכר סיפרו של הכים, אליהו בן חיים ספר שבילי דרקיע

Editions
Total number of editions: 
2
Last known edition: 
1835, זלקווא
References: 

IUL

Year of edition: 
1796
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1835
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

בעמ' האחרון בספר כותב המחבר "הערה" קצרה המסכמת את התכנים של הספר, ולאחריה שיר קצר המשבח את כתיבת ספר החשבון בשפה העברית

Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

הספר נפתח בהסכמה של צבי הירש, ואח"כ מופיע הסעיף "מפתח לביאורי השמות" = אינדקס של מונחים עם הפנייה למקומות הימצאם בספר (דפים ב'-ג'). לאחריו מופיע "מפתח לביאורי שעורי התורה וענינים זולתם הנמצאים בספרי קודש" = אינדקס של דיונים תלמודיים ואחרים שנזכרים בספר, עם הפנייה אליהם (דפים ג'-ד'). לאחריו מופיעה רשימת החותמים מראש (דף ד'), לאחריה "מנחת תודה" (תודות לבנימין ולביאה האלברשטאט, דף ד'), ולבסוף "מבוא הספר (דפים ה'-ט')=הקדמת המחבר.
הספר כולל שבעה פרקים העוסקים ב:
א)אריתמטיקה; ב) אריתמטיקה כללית=אלגברה (דף י').
פרק ראשון (דפים ט'-כה'): "אריתמטיקה="חשבון כללי": חיבור, חיסור, כפל, חילוק.
פרק שני (דפים כה'-מא'): משוואות.
פרק שלישי (דפים מא'-מז'): שברים.
פרק רביעי (דפים מז'-סט'): חזקות ושורשים.
פרק חמישי (דפים סט'-ק'): יסודות הגיאומטריה ("גם הרבה ענינים הבאים בתלמוד ומפורשיו, יביא בכור החשבון, להורות כי דברי חכ"זל כנים ואמיתים", דף סט').
פרק שישי (דפים ק'-קטז'): נפחי גופים, תנועה של גופים, לוחות מגבילים
פרק שביעי (דפים קטז'-קכח' [1 עמ']: משוואות עם חזקות ושורשים.

Number of pages in the book: 
[1] ב'- קכח' דפים
Height of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בספר מופיעים תחריטי נחושת

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

ישנה רשימת חותמים ארוכה שתוקלד על ידי
אורית
שטפן הקליד אותה בספטמבר 2010

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בראש ההסכמה ש צבי הירש נרשם "אב"ד פה ברלין והמדינה" (דף ב')

המחבר מודה לבנימין האלברשטאט ולאישתו לביאה, על כך שארחו אותו בביתם:
"אתם מטיביי! אשר ביום התעה אלהים אותי מביתי, שלח מלאכות לפני לתור לי מנוחה בביתכם הפתוחה לרוחה... הכינותם לו עלית קירושמתם שם מטה כסא ומנורה, את לחמכם אכל ואת שקוייכם שתה...". אך הוא לא סיפר למטיביו על הספר שהוא כותב, ולא ביקש את רשותם. הוא מגיש להם את הספר כ"מנחת תודה". (עמ' ה')

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין האלברשטאט
German Name: 
בנימין האלברשטאט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לביאה האלברשטאט
German Name: 
לביאה האלברשטאט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"ה ר"נ
German Name: 
אברהם בר"ה ר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"נ
German Name: 
אברהם בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אופנהיים, מענדל
German Name: 
אופנהיים, מענדל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק בר"נ
German Name: 
אייזק בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק ה"ש
German Name: 
אייזק ה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק פאצדאם
German Name: 
אייזק פאצדאם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסר ה"ב
German Name: 
איסר ה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק ניימעדל
German Name: 
איצק ניימעדל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק עלקש
German Name: 
איצק עלקש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בלוך (הרופא), מרדכי אליעזר
German Name: 
Bloch, Marcus Elieser
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בער, יודא בר"ה
German Name: 
בער, יודא בר"ה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך קעסלין
German Name: 
ברוך קעסלין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
גומפל פאצדאם
German Name: 
גומפל פאצדאם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
געבר, אייזק
German Name: 
געבר, אייזק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"ק שטרעליץ
German Name: 
הירש בר"ק שטרעליץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש ברוו"הש
German Name: 
הירש ברוו"הש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר''נ
German Name: 
הירש בר''נ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש הערפורט
German Name: 
הירש הערפורט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש שטראלזונד
German Name: 
הירש שטראלזונד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף האללי
German Name: 
וואלף האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף צבי
German Name: 
וואלף צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ווייל, מאיר שמעון
German Name: 
ווייל, מאיר שמעון
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זאקס, ישראל
German Name: 
זאקס, ישראל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זאקס, שלמה
German Name: 
זאקס, שלמה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן הצפעלד
German Name: 
זלמן הצפעלד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל בר"א פ"פ
German Name: 
זנוויל בר"א פ"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל בר''נ
German Name: 
זנוויל בר''נ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס
German Name: 
טעבלי ב"ר קאפיל ריס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל האללי
German Name: 
יואל האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל יפה
German Name: 
יואל יפה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזל שווא
German Name: 
יוזל שווא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזפא מינדן
German Name: 
יוזפא מינדן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בר''ש בר''א
German Name: 
יוסף בר''ש בר''א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף צבי
German Name: 
יוסף צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב ברא"פ
German Name: 
יעקב ברא"פ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב צבי
German Name: 
יעקב צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, אליה בר"ד (בנו של יפה, דניאל)
German Name: 
Elia b. Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig, Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
כהן ק"ב, הירש
German Name: 
כהן ק"ב, הירש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"נ
German Name: 
ליב בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב דרעזן מה"ש
German Name: 
ליב דרעזן מה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר באמבורג
German Name: 
ליזר באמבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לינדא, ברוך
German Name: 
Lindau, Baruch ben Jehuda Löb
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר פיורדא
German Name: 
מאיר פיורדא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכל וואלף
German Name: 
מיכל וואלף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדלסזאהן, יוסף
German Name: 
מענדלסזאהן, יוסף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרקוזע, מרדכי
German Name: 
Marcuse, Marcus
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה ה"ש
German Name: 
משה ה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, דוד
German Name: 
סמטור, דוד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, שמואל
German Name: 
סמטור, שמואל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פאן (מנהיג), זלמן
German Name: 
פאן, זלמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבש וויצנהויזן
German Name: 
פייבש וויצנהויזן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פנחס שטראלזונד
German Name: 
פנחס שטראלזונד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פראנק, וואלף
German Name: 
פראנק, וואלף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל, הירש בר"מ
German Name: 
פרענקל, הירש בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צדוק בר"א
German Name: 
צדוק בר"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, יוסף
German Name: 
רינטל, יוסף
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריס, ישראל
German Name: 
ריס, ישראל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריס, נתן
German Name: 
ריס, נתן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו''מ אברהם
German Name: 
שטרעליץ, קאפל בן פו''מ אברהם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה
German Name: 
שלמה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלעזינגר, ליברמן
German Name: 
Schlesinger, Liebermann Marcus
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל ניקלסוברג
German Name: 
שמואל ניקלסוברג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון ברוינשווייג
German Name: 
שמעון ברוינשווייג
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בסוף ההקדמה (דף ט') מופיע שיר בין 6 שורות, הפונה אל מבקרי הספר. בסיומו רשם המחבר את ההערה הבאה:
"בכל חרוזה ארבע עשרה תנועות".

בעמ' האחרון של הספר (אחרי קכח') מופיע מליצה נוספת בת 8 שורות הפונה לקורא ומשבחת את הספר העוסק בחשבון בשפה העברית.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמה מציין המחבר כי הוא מייעד את סיפרו ל"יושבים באהלי תורה" (דף ז')

Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

בתוך: ספר זכרון לסופרי ישראל החיים איתנו היום, של זגורודסקי, ישראל חיים וסוקולוב, נחום (ורשה, 1889), יש טקסט של אלימלך וקסלר המתאר כיצד נפל לידיו ספר כליל חשבון וכמה והשפיע עליו (עמ' 142).

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /8= 71 A 3775
References and bibliography
Copy of book used: 

R /8= 71 A 3775
(S 71 A 3775)

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Friesenhausen, David ben Meir Hakohen - פריזנהויזן, דוד
Role in book production: 
Author
Preface title: 

מבוא הספר (דפים ה'-ט'): מחבר מספר על הרקע התורני שלו, ועל כך שהחל מגיל 30 החל להתעניין ב"חוכמות הלימודיות", נלכד בקיסמן ובמשך 10 שנים עסק בהן. הוא מציג את הרצון שלו להרחיב את הספרות העברית שבה חסרה התייחסות לחוכמות אלה. האלגברה היא בעיניו הבסיס לאסטרונומיה, למכניקה ולאופטיקה. הוא טוען שמחבר צריך לדעת למי הוא מפנה את סיפרו, והתחשב בקהל היעד שלו. הוא מתחשב בקהל היעד שלו ולכן הספר שלו מכיל את יסודות הלימוד. הוא מפנה את סיפרו ל"היושבים באהלי תורה" (דף ז'). המחבר אומר שהפך את תרגילי החשבון מימין לשמאל, דבר שיכול לעורר אי נוחות אצל המורגלים בקריאה בספרים לועזיים, אך זה דבר שניתן להתרגל לו. הוא מזהיר את קוראיו לא לשעות אחרי מי שמוציא דיבה רעה לחוכמות הלמודיות, כי בלעדיהן אי אפשר להבין סוגיות תלמודיות שונות (ומביא דוגמה לכך מתוך מסכת שבת, דף ט').