ספר מכלול

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מכלול: שחבר ראש המדקדקים חכם חדשי הלשון רבי דוד קמחי עם נימוקים שהוסיף החכם המדקדק הגדול רבי אליה אשכנזי
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Mikhlol: she-ḥiber rosh ha-medaḳdeḳim ḥakham ḥadshe ha-lashon Rabi Daṿid Ḳimḥi ʿim nimuḳim she-hosif ha-ḥakham ha-medaḳdeḳ ha-gadol Rabi Eliyah Ashkenazi
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[10] עמ', ב'-ריח' דפים, [3] עמ'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

מופיעה רשימת חותמים ארוכה, מן הערים:
פיורדא, אמסטרדם, ברלין (רק חותם אחד: מהו"רר דוד בערווא, שקנה 20 עותקים, דרך דוד פ"ה כהן מפיורדא), במברג, דיטנע, המבורג (גומפל שנאבר-לויזון), הנובר, העכים, וייגערשהיים, מיינץ, נאנסע, פראג, פרנקפורט ע"נ מיין, פרעשבורג, קאסל, קרלסרוא, בארייט.
יש להקליד את הרשימה בעתיד.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בעמוד האחרון לספר מוזכרים שמותיהם של שני פועלי דפוס: הירש בן משה איסטרייך מפיורדא, והעגלי בן עזהל??(המילה מחוקה למחצה) משנאטיך.

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
זלמן הירש (אב"ד ור"מ פיורדא)
German Name: 
זלמן הירש
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Notes: 

טק:

IUL

בספריית בר אילן תחת הסיגנטורה:

B450.9 קמח.מכ תקנ"ג

?? - יש לבדוק אם הספר שייך.

להתייעץ עם שביט או עם פרוידנטל כשיהיה בארץ.

ראיתי את הספר בבר-אילן ב-31/1/07. הספר נראה שייך -

מציע יסודות העברית למשכילים, ניתוח מורפולוגי מורחב, מוציא לאור ספר ישן שלדברי "המפרש" =הכים, ספרו של קמחי הוא המקור לכל שאר ספרי הדקדוק המקוצרים שיצאו ברבות השנים, אך סיפרו המלא לא בהישג יד כבר 250 שנים.

המחבר כותב בהקדמה כי בספר זה הכים הוסיף את הערותיו, ותיקון טעויות שונות.

ציטוט מ"הקדמת המפרש":

והנה אחרי שחלפו ועברו זה קרוב לאמתים וחמשים שנה מיום שנדפס ספר המכלול וזה כמה שנים אשר כלו וספו רוב הספרים ההם עד שלא נשאר מהם כי אם אחד בעיר זעיר שם. ורבו כמו רבו אנשי מדע אשר התאוו תאוה לאמר מי ישקנו ממי בארו באר מים חיים. ויש שיש לו ורוצה לראות בגנו לאכול מפריו. וילאה למצוא פתח למבוקשו כי לרוחב דעת המחבר כתב בכמה מקומות בדרך קצרה. ומי שלא נסה ללכת בדרכי החכמה הזאת לפניו הם דברי המחבר כדברי ספר החתום כאשר שלא כתב את הענינים בסדר הנאות אל המתחיל:

כל אלה ראו עיני והעיר ה' את רוחי להביא את ספר המכלול תחת מכבש הדפוס שנית. ולחבר באור מספיק על דברי המחבר באופן שיספיק הבאור הזה גם אל המתחיל להבין על ידו את דבריו על נכון. כי בארתי באר היטב את הענינים אשר לדעתי בלתי מובנים בהשקפה הראשונה...

בעמ' לפני האחרון מופיע שיר חרוז - צריך לבדוק אם הוא של המביא לדפוס והפרשן, או של קמחי.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)