ספר מלחמה בשלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מלחמה בשלום: ... לשני חלקים חלק אחד נקרא תוכן עלילות וחלק שני נקרא תוכחת מגולה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Milḥamah be-shalom: ... li-shene ḥalaḳim ḥeleḳ eḥad niḳra Tokhen ʻalilot ṿe-ḥeleḳ sheni niḳra Tokheḥat meguleh
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

המחבר כותב בהסכמתו: "כל מהלך הספור במחברת זאת בנויה על דברי חז"ל במדרשים ועל דברי גדולי המפרשים גם מדברי ספר הישר קטפתי מעט שכבר הוגד לי מפי מגידי אמת בשם גדל דורינו שהספר הנ"ל הוא מדרש כאחד המדרשים".

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת ויוסף הוא המשביר

Editions
Notes: 

מהדורות רבות, כולל עיבוד ליידיש.

Translations
Language : 
References: 
תרגום ליידיש: גדולת יוסף (זכה למהדורות רבות)
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
מ ד'
General Notes: 

המחבר מסביר מדוע אין הערות שולים. כפי שכותב בהקדמתו: "משכתי ידי מלהעיר בשולי היריעה על כל דבר ולהראות מקור מבועו במדרש ומפרשי' אחר שהיתה הכונה רק לתועלת עצמי ומעולם לא פנה לבי להעלותה לדפוס".

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

על "הסכמת הגאונים" חתומים:
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם זצלה"ה

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר: "על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעצר שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו"

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
German Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם
German Name: 
צבי הירש בלא"א הרב מהר"ם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו
German Name: 
שלמה במהורר ישראל יצ"ו מק"ק שקלאוו
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

המחבר לוקח פסוקים מן התורה ומוסיף עליהם רבות.
כדברי נותני ההסכמה: "המחבר ראשי יונקותיו קטף מדברי חז"ש במדרשים ומדברי גדולי המפרשים רק שלעת מצא בדבריהם הערה כחודה של מחט הרחיב בה מענהו כפתחו של אולם באמרי נועם ומליצות צחות ומשלים וחידות להמשיך לב הקורא."
הספר מורכב מדיאלוגים בין הדמויות.
בדיאלוגים ישנם משלים, סיפורים, ויכוחים פילוסופים ותיאולוגיים ועוד. (דוגמא לסיפור ארוך המסופר מפיו של לוי על מלך הודו: עמ' כז/ב.)
בין התוספות: "מכתב מיעקב ליוסף", שמביאים האחים בבואם למצרים. המכתב כתוב בחרוזים.
לדברי פישמן (יהודי שקלוב), עמ' 73-74, כתיבת מחזה היתה תופעה כה נדירה עד כי המחבר התקשה למצוא מילה מתאימה לחיבורו. הוא תארו כ"מחברת הלצית על דרך הויכוח".

Topics
Notes: 
בעקבות עיון מעמיק יותר בספר ניתן יהיה להוסיף נושאים נוספים. על אמנות: פישמן מדגיש את התמודדותו של המחבר - דרשן במזרח אירופה - עם עיסוקו בבלטריסטיקה. לפי פישמן, בהקדמתו מתנצל כץ על עיסוק זה, ומצטט מן המקרא, הרפואה והרמב"ם כדי לטעון כי עיסוק מוגזם בנושאים אינטלקטואליים מוביל לדיכאון, וכי פנייה לנושאים קלים יותר תורמת לאיזון הנפשי.
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

על הקשר בין הקורא לבין המחבר ועל "יחסי האמון" שביניהם, נאמר בהסכמה: "המחבר העלים את שמו ולא רצה להתודע ולהגלות באמרו כי לא לתפארת הוא לו כי תחלת פעולתו המחברת הזאת היתה לכונה שניה וגם העלותו אותה בדפוס הוא אצלו בהכרח ובביטול רצונו ... גם באמרו [המחבר?] שאינו מן הצורך להזכיר שמו לעומת מחברתו זאת אחר שאיננה בנויה על ענין תוריי מאחד מסדרי התלמוד שצריך הקורא לדעת מבטן מ יצא הכרך ואם הוא ראוי לסמוך על דעתו... כי לא היתה פעולת המחבר ואומנות עטו באמונת עתו ולא ישיג בה הקורא חוסן ישועות בחוסן ישועות ולא חכמה ודעת בחכמה ודעת רק יראת ה' היא אוצרו אשר אצר בה בחלק ממנה אשר פיו יקבנו בשם תוכחת מגולה שם תתעדן נפש הקרורא בחקירת ענין יראה ואהבה ושאר עיקרים הנוגעים לדת הקדושה ... (ושאר דבריה [של מחברת זו] הם טפלים להם והם אצלם במדרגת תיק הספר הנצלת עם הספר...) ובענינים הנתלים ביראת ה' רשות נתונה לכל אדם לדבר ואוזן השומע מלין תבחן ואם נכונה בפיו כבר אמרו קבל האמת ממי שאמרו כל אלה דברי המחבר..."
מן הקוראים הוא מבקש "לדין אותי לכ"ז. גם בקשתי שלא להתעמק במחברת זאת רק לעתות הפנאי בזמן שלשה שבועות מקריאת הסדרים וישב מקץ ויגש כי דבר בעתו וכו'"
"ותדעו נאמנה שלא תמצא בכל המחברת מלה זולת מלשון עברי והחפץ ימלא ידו לחפש בספר קונקורדאנציע שם ימצאנה ודרך כלל אומר שהבקי במקרא תנ"ך ובלשון מליצה יקראנה בשובה ונחת וימצא נחת ".

Production
Evidence about book production: 

על מניעיו לכתיבת הספר.
את דבריו - "אבנים יקרות" - על השגחה, יראה, תחית המתים, "למען יהיו כאבני נזר משובצות זהב במלואותם הלבשתי אותם במשלים ומליצות ולפי שהדברים הנאמרים בדרך וויכוח שואל ומשיב יתבררו ויתלבנו ויוצרפו בשלימות שמתי אותם בפי שבטי ישורון ושמתי חכמי מצרים בדרך שואלים נגד האריות האלה ואגב זה נתגלגל בדעתי להעמיד כל ספור יוסף עם אחיו במחבר' הלציית להיו' היה בדרך ויכוח כמו שדרשו חז"ל..."
ועוד: לא התכונתי לפרסם את דבריי, אך "הוכרחתי לבטל רצוני נגד רצון מי שחייבתני הדת למלאות רצונו כמו שהצעתי לפני הרבנים המורים בעלי ההסכמה ואני מעיד עלי היודע ועד שלולי שהוכרחתי בזה לא עלה ברעיוני להדפיסה..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 23 V 14359
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

Fishman, The Jews of Shklov, p. 73 ff

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

Fishman, The Jews of Shklov, p. 73 ff

אברהם יערי, "לתולדות הדרמה הישראלית: דרמה עברית מחיי יוסף ואחיו", במה 5-6 (1934), 28-34.

ציפורה קגן, "מקורות ומקוריות במחזה מלחמה בשלום לחיים אברהם כץ", במה 43 [96] (1969), 62-77, ו-44 [97] (1970), 70-78.

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 23 V 14359

לפי הרשום בקטלוג במהדורה שניה (1805): "ספור יוסף עם אחיו ... בדרך ויכוח ... ".- מתוך הקדמת המחבר.

כמו כן, הכותרת שם שונה מעט: "מלחמה בשלום".

לפי וינוגרד, הספר עוסק ב"מקרא כספרות".

אותו מחבר פרסם ספר נוסף: "ספר שמחת לבב :והוא ספר תורת חובת הלבבות עם ביאור ..."

מבדיקת הספר (31.12.06): גבולי.

הספר מורכב מפסוקים מן הסיפור התנ"כי בהוספת טקסטים רבים, המחזה של הסיפור, עם דיאלוגים בין הדמויות.

משפטים אקראיים מתוך הספר: "ממרא: ... אמרתם כי תכלית כל המציאות הוא האדם ותכלית האדם הוא להיות אחריתו בנועם מתמיד ולא ביארתם מה הוא הנועם הזה. ראובן:..." (עמ' לא)

יששכר: העולם הזה הידוע ומושג אלינו הוא עולם התנועה והזמן והמקום הם מקרים נתלים בו. כל המציאות אשר בזה העולם הוא מוגבל בגלגל השמים כמו הנקודות אשר במשטח העגול המתואר במחוגה שהם כולם מוגבלים בקו המקיפם. כן כל חלקי המציאות בחוג שמים יתהלכו ויתנועעו והארץ היא נקודת התוך ובשם נקרא לגלגל השמים הגבול המקיף ולארץ נקרא מוצק..."

בהקדמת המחבר: "להיות שחנני אלהים חנינה קטנה בהגיון ומליצה גם אומנותי מאז ומקדם בבשר צדק בקהל רב הרגילה אותי לשנן רעיוני במשל וחיד' והוראת דוגמא לדבר לפי המצטרך שמתי פני למדבר... ולהציע דברי' ערבים לחיך הקורא......."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Katz, Haim Abraham - כץ, חיים אברהם בן יהודה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר