ספר מלים לאלוה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מלים לאלוה: והוא ספר מבאר כל שם ופעל ומלה שבתורה נביאים וכתובים באורן בלה"ק ותרגומן בלשון אשכנז
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Milim le-Eloha: ṿe-hu sefer mevaʼer kol shem u-foʼal u-milah sheba-Torah Neviʼim u-Khetuvim beʼuran bi-l. ha-k. ṿe-targuman bi-lashon ashkenaz
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: לפרט יהודה אתה יודוך אחיך לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], קנב, [3] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור: כד ופרחים בעמוד האחרון.
עיטור גם בעמוד השער.

General Notes: 

תרגום המילים בעברית הינו לגרמנית ולא ליידיש. הספר תואר על ידי חוקרים קודמים (וביניהם שטיינשניידר) כדוגמא הראשונה להחדרת השימוש בגרמנית גבוהה לספרות היהודית.
Werner Weinberg, "A Word List for Teaching Eighteenth-Century Jews Some Fine Points of High German", LBIYB 29(1984), p. 278.

Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר: "על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר ישראל בן כהר"ר משה ז"ל. מברעסלויא. ולע"ע עוסק מלאכת הקודש פה ק"ק ברלין הבירה".

Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

בעמוד האחרון של הספר: "התנצלות המגיה". המגיה מדבר על הקושי בעבודתו, וכולל מעט מידע אישי.

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
דוד בן נפתלי הירש (אב"ד דק"ק ברלין)
German Name: 
דוד בן נפתלי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל במהר"ר יקותיאל מגלוגא (רב, דיין)
German Name: 
יואל במהר"ר יקותיאל מגלוגא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירמי' מהלברשטט
German Name: 
ירמי' מהלברשטט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי הירץ בן בנימן זאב (דיין ומ"צ)
German Name: 
נפתלי הירץ בן בנימן זאב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל בן משה, מברסלאו
German Name: 
ישראל בן משה, מברסלאו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם מלנצברג
German Name: 
אברהם מלנצברג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
לקראת סוף הספר מופיעה כותרת: "באור המלים אשר באו בלשון ארמי בספרי תנ"כ למען לא יחסר הקורא בספר הזה דבר ולא תהיה מלה בכ"ד ספרים שלא ימצא באורה בספר הזה".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

המניע להדפסת הספר, ע"פ דברי מינדן בהקדמתו: "שמעתי את תלונות רבים מבני עמינו המלינים על מלמדי המקרא כי מכשילי' המה ילדי בני ישראל... ברצותם לבאר תורת משה... וספרי הנביאים בל"א. ולא ידעו ולא יבינו דרכי לשון הקודש וצחות מליצותיה וגודל פארה על לשון העמים אשר אליה המה מעתיקים אמרת אלוה וחזון נביאיו. וישענו על משענת קנה בעל מלמד שיח ובאר משה ושאר המתרגמים. ומי לא ידע כי אלו המחברים תעו... במקומות הרבה..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13951
Other libraries: 
בית אריאלה: כ' 181 - 373710- 10
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבית אריאלה

Studies about the book: 

Irene Zwiep, "Imagined Speech Communities..."

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 25 V 13951

עותקים נוספים, כגון: בית אריאלה: כ' 181 - 373710- 10

עותק בבית אריאלה צולם חלקית (עמוד שער, הקדמה...).

Irene Zwiep, "Imagined Speech Communities...", p. 80

מציינת כי מדובר במהדורה מעודכנת של דוד קמחי, ספר השרשים.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor