ספר מלכים ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מלכים ב: מלכים ב ... אופ'ס נייע איברזעצט אונד מיט אנמערקונגן ערלייטערט
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Melokhim 2: Melokhim 2 ... oyf's naye iberzetsṭ und miṭ onmerḳungen erleyṭerṭ
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Translation
General notes: 

ראו חלון זה בספר מלכים א'.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Notes: 

ראו חלון זה בספר מלכים א'.

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

מלכים א

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קב ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Notes: 

אין הקדשה בחלק זה של הספר, אך למעשה הפרויקט כולו - ספר מלכים - הוקדש לברי"ל. ראו חלק א'.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת חותמים המופיע בחלק זה של הספר מוצגת כ"המשך" מן הרשימה בחלק א'.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו חלון זה בספר מלכים א'.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 936
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - עותק מס' 1

Notes: 

טלי:

וינוגרד 1993

"עם יידיש".

הספר יצא גם בתקס"ז כחלק ג' ממנחה חדשה ("ס’ מלכים א, (ב), עם תרגום ... ובאור מאת אהרן וואלפסזאהן. תקס"ז. קצב ד’. וינה, שמיד). עותק בספרייה לאומית: S 56 A 936.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator