ספר מנחה חדשה ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה חדשה ב
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Minḥah ḥadashah 2
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1793
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3], קג, פח ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

ציור מאת איצק ווערטהיים המציג את ....
כתובית: "וישקו ויבכו איש את רעהו"

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד שער פנימי
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לשון ההקדשה:
"לכבוד איש יקר נכבד ונעלה ר' יוזפא דעטמאלד נר"ו אני נושא את המנחה חלף חסדי ואמתו אשר גמל את הורי. שמואל דעטמאלד בהרבני מהור"ר וולף זצ"ל

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוזפא דעטמאלד
German Name: 
יוזפא דעטמאלד
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו "קול מבשר" ל"מנחה חדשה".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 59 A 4969
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 59 A 4969 .

מחברת ב כוללת: "שמואל א" (מתרגם ומבאר = אברניק), "שמואל ב" (מתרגם ומבאר = דטמולד).

"התרגום בגרמנית באותיות עבריות".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator