ספר מנחה חדשה ד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מנחה חדשה ד
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Minḥah ḥadashah 4
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of examined volume: 
4
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

אמנם ישנם שערים נפרדים לשני החלקים ואף הקדמות נפרדות, אך המספור ממשיך (עם שיבוש מסוים שכן המספור מדלג על מספר דפים). השער לחלק השני: "נביאים אחרונים ספר ישעיה עם תרגום אשכנזי ובאור מאת מאיר אברניק חלק שני".

[מיספור 4 לא מופיע על גבי הספר!]
כולל כרך ראשון וחלק שני

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

דומה כי חסר שער ראשי (עם השם "מנחה חדשה").

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[13], קלח ד'; חלק ב' [7], ממשיך מ- קנב עד רנא ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

יהודה בן זאב, כותב ההקדמה והמבוא, רואה בפרויקט מנחה חדשה המשך ישיר למפעל שהחל בו משה מנדלסון עם תרגום התורה וס' תהילים.
ישנו שיר מאת בן זאב לרגל הדפסת הספר.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 56 A 936
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: S 56 A 936

לפי קלוזנר, היסטוריה, א', 188, יהודה ליב בן זאב כתב הקדמה לישעיהו עם הביאור של מאיר אוברניק.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

בהקדמתו מציין בן זאב כי חיבר מבוא מפני שאוברניק הלך לעולמו בטרם הספיק לעשות זאת. הוא רואה בפרויקט מנחה חדשה המשך למפעל שהחל בו משה מנדלסון עם תרגום התורה וס' תהילים.
בן זאב אף חיבר הקדמה נפרדת לחלקו השני של הספר.

Number: 
0
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Preface title: 

מבוא