ספר מעגל ישר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מעגל ישר: כולל למוד חכמת הדקדוק ע״פ הגיון
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Maʻgal yashar: kolel limud ḥokhmat ha-diḳduḳ ʻa. p. higayon
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1808
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

חלק א' - עמ' 14-62: עוסק באותיות, תנועות, דגשים, שוואים ועוד.

חלק ב' - עמ' 63-85: עוסק בחלקי דיבור

חלק ג' - עמ' 86-132: עוסק בפעלים, שמות, יחסות ונטיות

אחר כן מופיע פרק נוסף: לוח כינויי הפועלים
בספר מופיעות טבלאות רבות

Number of pages in the book: 
164 ע'
Height of book, in cm: 
18.5
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

בעמ' הראשון של הספר:
"זכרון תודה לאיש חיל שוחר טוב... יוסף הירצלס נ"י... דרכיו ראיתי ואוהבהו מאוד... אוהב חכמה ורצוי לדורשיה' ועזר לכל עצור ועזוב ממנו... גם ממני (אשר זה כשתי שנים אנכי בביתו להיות אומן ומורה לנכדו היקר..) ואף עתה בהוציאי המחברת הזאת לטובת בני עמי ולא השיגה על ידי די הוצאות הדפוס, כי רבות הנה, תמך ידי ברוח נדיבה לעזרני על המלאכה..."

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

ישנה רשימה ארוכה שיש להקלידה בהמשך.
היא צולמה על ידי במצלמה דיגיטלית.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

ראו אצבע "תודות לספר" כאן

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף הירצלס
German Name: 
יוסף הירצלס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

לאחר הקדמת המחבר מופיע שיר מליצי בשם "שיר למעלות ולתפארת הלשון", שמפאר את הלשון העברית

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בהקדמה המחבר מייעד ספר זה לכל מי שרוצה ללמוד או ללמד לשון עברית:
"ויהיה בזה תועלת גדול לכל הוגה בזה כתלמיד כמורה להדריך בזה התלמידים הרכים, כפי הדרכים אשר הכינותי ולהרגילה לאט לאט... למען יבין הנער בלבו את אשר ידבר בלשונות הן בעברי' והן באשכנזית... וכל קורא במקהלות עם ה' ינגן וינעים בריאה נעימה וצחה... ובזה קרן לשונינו הקדושה תרומם... ואז יהפך לב האבות על בנים ללמדם ספר ולשון עברית, תחת אשר ילמדם אך לועזית וצרפית לבד". (עמ' 9-10)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 36 A 2240
References and bibliography
Copy of book used: 

S 36 A 2240

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

IUL

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

S 36 A 2240

ורשומה ההערה: 19 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

עמ' 13-11: שיר למעלות ולתפארת הלשון. פותח: בורא תבל ופועל כל יצור כביר.

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author