ספר מעשי יהוה א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מעשי יהוה א Verlegt zum Vortheil der jüdischen Freischule in Copenhagen
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Maʻase YHṾH 1 Verlegt zum Vortheil der jüdischen Freischule in Copenhagen
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

ספר מעשי יהוה - חלק ב'

ספר מעשי יהוה - חלק ג': מספר מוסר ומצות י"י הנהוגים. לקוטים מתורת משה ונוסדים על חקי הטבע ונשענם על משפט השכל. אלטונה, תקע"ג.

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

הספר השני יצא כשנה אחרי הראשון בעיר אחרת ובבית דפוס אחר (ראו חלק ב'), ואילו השלישי יצא
בתקע"ג ב- Bonn Gebrueder
(ולכן לא שייך לקורפוס שלנו).

Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

בלאומית קיימת הדפסה נוספת של הספר שבה כרוכים יחד 3 החלקים של הספר, עם תיקונים לחלק ב' וג' שמופיעים בסוף. בכרך זה אחרית דבר המפרטת את חשיבות המטרות החינוכיות מוסריות-אמוניות של הספר ליצור פתח עבור הילד היהודי אל עולם התנ"כ, שכן את נוסח התורה עצמו קשה ללמוד. אך אין המחבר מבקש להחליף את התורה, והוא מבקש מקוראיו להמשיך אח"כ בלימודה ממקור ראשון.

Book structure
Number of languages: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
צא' דף
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמ [א']: עיטור בראש הספר
General Notes: 

גרמנית באותיות גותיות מופיעה רק בשער הספר. בעמוד האחרון הלא-ממוספר מופיע הטקסט הבא: זעמטליכע עקסעמפלארע זיכר מיט דיזעם שטעמפעל פערזעהן, אונד ווירד פאר דען אנקויף זאלכער עקסעמפלארע, דיא דאמיט ניכט פערזעהן זינד, היאמיט געווארנט.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר מכיל תקציר של סיפורי התנ"כ, למן בריאת העולם ועד למות יהושע. הוא מכוון לחינוך אמוני-מוסרי, ופונה ישירות לקוראיו. למשל, הלקח המוסרי מסיפור קין והבל: פסוקים כ'- כה' דף ו' (פסיק-נקודה=מסמן להלן מעבר מפסוק אחד לשני): "האזינו נא מאוד ובינו כי אם אחד לכך האדם ואם אחת; ועתה אחים יחדיו כלמו אשר באהבת אחים איש ברעהו ידבקו; אוי לאשר ישנא את האדם ואשר ירע לו הלא את אחיו ירע וישנא; אוי לאשר תדע עינו באדם ויקנאנו הלא כן עשה קין ומה היה אחריתו ומי יאמר אהיה תחתיו; אהבו בני אדם כלם כי אחיכם המה גמלו להם טוב ולא רע ומצאתם חין בעיני יי האוהב את האדם; השמרו לכם מכל חטא קטן וגדול כי און ימשך עון וחוטא אחד יוליד רשע הרבה". מסיפור המילה של אברהם ובני ביתו הוא למד על אהבתו הרבה של אברהם לה' (דף יח').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

S 22 V 3550

Notes: 

טק:

IUL

ספרייה לאומית: S 22 V 3550

ראיתי את הספר ב-4/1/07.

הספר השני יצא כשנה אחרי הראשון בעיר אחרת ובבית דפוס אחר, ואילו השלישי יצא בתקע"ג בדפוס Bonn Gebrueder. (את חלק ב' ניתן לראות כעותק נפרד בספריה הלאומית).

Bibliography of the Hebrew Book:

מקור ותרגום, טור מול טור. התרגום הגרמני באותיות עבריות.

הטקסט העברי מנוקד.

Bibliography of the Hebrew Book:

מקור ותרגום, טור מול טור. התרגום הגרמני באותיות עבריות.

הטקסט העברי מנוקד.

חלק א: מספר גבורות אלהי ישראל ונפלאותיו אשר עשה מיום בראו תבל עד מות יהושע. לקוטים מספר תורת משה ... ומשרתו בן נון.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know