ספר מקוה ישראל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר מקוה ישראל
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Miḳṿe Yisraʾel
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
References: 

רשימות הספרים הנזכרים מופיעות בתחילת הספר: "לוח ספרי לשון הקודש הנזכרים בספר הזה" ו"לוח של ספרי האומות הנזכרים בספר הזה". הרשימה השניה ארוכה מן הראשונה.
כפי שציין פישמן, יהודי שקלוב, אחת המגמות המוצהרות של שולמן היתה להראות כי חשוב ואף לגיטימי להסתמך על הידע שצברו לא יהודים.

New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
ספר מקוה ישראל
Name of the old text's author as it appears in the book: 
מנשה בן ישראל
Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
1797
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

Fishman, Jews of Shklov

Notes: 

תאריך הוצאת הספר: תקנז - נרמז בחתימת נותני ההסכמה, שם כתוב:
היום יום ב' ח' לחדש אדר לפ"ק.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[32] ד'
Height of book, in cm: 
16.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
German Name: 
חנוך הענך במהורר שמואל זצ"ל שיק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש בן מאיר
German Name: 
צבי הירש בן מאיר
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
אחד הנושאים המרכזיים בספר: עשרת השבטים. בראש הספר מופיע "מעשה רב מן אהרן לוי ספרדי" (הופיע גם במהדורה בסוף המאה ה-17). זהו ספורו של אנוס שנוסע באמריקה מארץ לארץ, ומעלה השערות על הקשר האפשרי בין האינדיאנים לעבריים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

כפי שעולה מהקדמתו של שולמן, קהל היעד העיקרי של הספר הוא: יהודי רוסיה וסביבותיה. הוא כותב: "והנה עמינו ב"י אשר במדינות רוסיא וסביבותיה איש אל רעהו יתמהו לאמר הנה אחינו ב"י אשר בגלילות (אשכנז והאלנד וענגלנד ואיטליא) אשר נתן להם האלהי' לב בכל מדע ויתן את חנם בלב העמי' והשרים אשר אתם מדוע לא יחקרו על הדבר הגדול הזה [כלומר, "מדוע לא נשמע מאת אחינו בני ישראל עשרת השבטים", למרות כל הגילויים החדשים]..." - כלומר, מבדיל בין יהודי מזרח אירופה ומרכזה/מערבה - אנחנו והם.

Production
Evidence about book production: 

Yes

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R8=54A1995
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

Fishman, Jews of Shklov

Book producers
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Schulman, Naftali Hirtz - שולמן, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמת המביא לבית הדפוס