ספר נזד הדמע

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר נזד הדמע: ... בתוכחת מגולה ואהבה מוסתרת דבריו סדורים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Nezed ha-demaʿ: ... be-tokheḥat meguleh ṿe-ahavah musteret devaraṿ sedurim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלג
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1], כט ד' כולל עמוד שער
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמוד האחרון.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
אחד מנושאי הספר: חסידות.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
SR 31 V 619, R 0= 31 V 619, R6563-Shalom
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק ב"אוסף שלום", הספריה הלאומית.

על העותק שנבדק נרשמו דברים בכ"י, בין היתר (כנראה ע"י שלום): "הספר הראשון (אחרי זמיר עריצים) נגד החסידים (מאמר א' וב')"

Studies about the book: 

בתוך העותק שנבדק נמצא דף מודפס (במכונת כתיבה) מאת מאיר גילון, בו מציין כי חקר את הספר הנוכחי כחלק ממחקרו על תקופת "טרום-ההשכלה". לפי גילון שם, הגיע למסקנה לגבי תאריך פרסום החיבור (צ"ל כתיבת החיבור? על עמוד השער מופיע תאריך פרסום), עליו "נחלקו דעות ראשי ההיסטוריונים (דינור, שלום)"

יהודה פרידלנדר, במסתרי הסאטירה, י-ם תשמ"ט (חלקים מן החיבור בצירוף הערות ומבוא).

יהודה פרידלנדר, "אב ותולדה - "בין פולמוס לסאטירה" : על "נזר הדמע" לר’ ישראל מזאמושץ", מגוון; מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים (תשמח) 323-346.

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

עותקים בספריה הלאומית: SR 31 V 619, R 0= 31 V 619

אוסף שלום: 6563 R

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Samocz, Israel - זמושץ, ישראל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

מדברי ההקדמה הקצרה: "הנה אנכי נצב על ראש הגבעה... שוד אקרא ואעער זעקת שבר... לאמור ישמעו העברי'... כי אש יצאה מחשבון ולהבה מקרית און ותקד באפי...כי לא יכולתי לכלוא הרוח העצור בבטני כי חזק הוא ממני עד כי יצא ויגע ב...אנשי הזמן והלך בסערות תימן... אחת דברתי ולא אשנה ולא אחוש לקול מלחשים..."