ספר נתיבות השלום ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר נתיבות השלום ב'
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Netivot ha-shalom 2
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
1781
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

סנדלר, הביאור, עמ' 161

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ח, רד ד' לא כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

המלצתו: "מהלל ריע". כולל שיר.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

רשימת החותמים בכרך אחר.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
ברלין, שאול
German Name: 
Berlin Saul
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וייזל, נפתלי הרץ
German Name: 
Wessely, Hartwig
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

שיר מאת וייזל לכבוד הפרויקט והעוסקים בו.

Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

רשימת החותמים כוללת שמות של שליטים ומלומדים לא יהודים. בעמוד השער של חלק זה מוזכרים שמותיהם של חותמים מעין אלה.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 3993
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פרץ סנדלר, הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו, ירושלים תש"א.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית (עותק 2)

Notes: 

נטלי

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Role(s) in book creation: 
Commentator