ספר נתיבות השלום ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר נתיבות השלום ג
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Netivot ha-shalom 3
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
3
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Price of book as it appears in the book: 
[4], ריח ד'
Year of publication as it appears in other sources: 
1782
Place of publication as it appears in other sources: 
Notes: 

אין עמוד שער שני עותקים בנבדקו בספריה הלאומית. המלים הראשונות: "הקדמת והתנצלות כותב הבאור על ספר ויקרא".

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], ריח ד'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

הסכמות בכרך אחר.

Are there recommendations? 
No
Notes: 

המלצה בכרך אחר.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

רשימת חותמים בכרך אחר.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 3993
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

פרץ סנדלר, הביאור לתורה של משה מנדלסון וסיעתו, התהוותו והשפעתו, ירושלים תש"א.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Preface title: 

הקדמת והתנצלות כותב הבאור על ספר ויקרא