ספר עצי עדן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר עצי עדן: מיוסד על דרושים נפלאים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ʻAtse ʻEden: meyusad ʻal derushim niflaʼim
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Names of planned volumes that were not published: 

בעמוד האחרון של הספר רושם המחבר כי הוא שואף להוציא חלק שני לספר

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1802
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @דרשו הטוב וחיו

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

"השמטה מן הפתיחה", דפים כז'-ל'+ [1]:

פנייה לדרשנים

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ל ד' , [1] עמ'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור מסגרת בעמוד השער
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

מדובר בטקסט דרשני, הכולל הדרכה לדרשנים

Topics
Notes: 
בדף [ד'] הוא מביא ידע מדעי מתחומים שונים: בע"ח (תיאור חכמת הביבר ועוד), מגנט, רפואה, חומרים כימיים וכד'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ראו הקדמת המחבר.

הספר נועד גם להדרכת דרשנים - ראו מבוא לספר (חלון "מבנה ספר").

Production
Evidence about book production: 

המחבר מתאר על קשיו במבוא לספר "פתיחה אור לפני הדורשין", דף [ג']

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 5842
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

S 23 V 5842

Notes: 

טק:

בספרייה לאומית תחת סגנטורה:

הועבר מנטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: S 23 V 5842

20 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

חדושי ר' אשר זליג מרגליות לא נכללו. אפשר שהכוונה היתה להכלילם בחלק שני שהתכוון להוציא לאור ולא יצא.

Additional Personal Name שלמה שפירא

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

"פתיחה אור לפני הדורשין", דפים [ג'-ז']:

מבוא המיועד לקהל היעד של הדרשנים,"הקדמה", דפים ב'-ג':

המחבר מתאר את מטרת הספר - "... ללמד את העם הידיעות והענינים המוסרים הבאים בהצעות הדרושים... אין להפליא עלי הרבה לפי שקריתי בימי נעורי ספרי דרוש הרבה" (דף ב')