ספר צוהר התיבה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר צוהר התיבה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tsohar ha-tevah
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקטו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

הספר התפרסם במקור בשנת 1733, יצא שוב ב- 1750, 1755, 1769, 1787, 1805, ובשבע מהדורות נוספות.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קט ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו כותב המחבר: "כל איש נלבב... ומי ששכלו צח ונפשו שלימה לא יאות לו להוציא שנותיו בשנת תרדמה וכל מאמצי כחו יוציא אל הפעל כפי מדרגה הכנת תכונתו. ואל ישליך מעליו משא העיון ועמל החקירה להשען על תבונתולהסתפק במה שיעלה על רשת דמיונו בהשקפה ראשונה בתחיל' הדעת אבל ישתדל לעיין היטב בחקירתו". הוא פונה אל "האיש החוקר חקירה שלימה ועמוקה".
לפי צוויפ, ספריו של הנאו
[were] primarily written to support biblical translation and exegesis (89).

Book's reception in its time
Contemporary disputes about the book: 

החיבור "קונטרס קורי עכביש" בא "להציל את נפשו [של הנאו] ממוקשי משיגיו אשר השיגו על ספר צוהר התיבה שחבר והיתה כל מגמתם לבטל את דבריו..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 25 V 14319
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

Zwiep, "Imagined Speech Communities"; A. Schatz, "Vorgeschrieben und umgeschrieben: die neue heilige Sprache der juedischen Aufklaerer", in M. Brenner (ed.), Juedische Sprachen in deutscher Umwelt: Hebraeisch und Jiddisch von der Aufklaerung bis ins 20. Jahrhundert (Goettingen 2002), pp. 19-27.

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL, Zwiep 2003

ספרייה לאומית: R 8= 25 V 14319

הספר התפרסם במקור בשנת 1733, יצא שוב ב- 1750, 1755, 1769, 1787, 1805, ובשבע מהדורות נוספות.

מהדורה ראשונה: ספר צוהר התיבה :... כולל כל חכמת הדקדוק ... /הכינו ... כמוהר"ר יהודה ליב ש"ץ ..., ברלין : דפוס אהרן בן משה רופא מליסא, תצ"ג. פ, [2] ד'. [ספרייה לאומית: S 53 A 1733]

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Hanau, Salomon - הנאו, שלמה זלמן
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמת המחבר

Number: 
0
Writer of preface: 
Hanau, Salomon - הנאו, שלמה זלמן
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתח התיבה