ספר צחות המליצה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר צחות המליצה: בו נמצא שמונים אגרות
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tsaḥut ha-melitsah: bo nimtsa shemonim igerot
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1805
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: "לפרט הקסת במתניו"

לגבי שם ההוצאה כתוב בשער הספר:
Gedruckt auf dem altstädter Ringe Nro. 716 in der Hladkyschen Buchdruckerey

בנוגע למכירת הספר, רשום מאחורי עמ' השער:
"הקונים הנגשים לקנות יזכו במסת שלשה רייניש (?)"

Editions
Total number of editions: 
3
Last known edition: 
וילנה תקצ"ה
References: 

וינוגרד

Notes: 

כבר במהדורה הראשונה הביע המחבר את כוונתו לפרסם את יתר האגרות אשר נשמטו מן המהדורה הנוכחית, כפי שאכן היה כעבור חמש שנים. "הנה בצרה זממי אשר זממתי ולא כאשר דמיתי כן הי', כי עתה חסר יבואנה לזאת אודיע למאהבי אם אשיג ליתר האגרות הכלוים ת"י ר' זנוויל חנל [?], אז אבצע מעשי להוציאם לאור..." (עמ' [פח] ב')

Year of edition: 
תקס"ה
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תק"ע
City of edition: 
Changes in this edition: 
ממהדורת ברלין תק"ע והלאה נכללו 120 אגרות (ולא 80), כמתוכנן במקור על ידי המחבר
References: 
וינוגרד
Year of edition: 
תקצ"ה
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

אחרית הדבר מופיעה בלי כותרת, לאחר האגרת האחרונה. המחבר מספר שם כי כתב תחילה 120 אגרות, אך בעת שהותו בעיר המבורג מסרן לקריאה לדמות תורנית, ולא שם לב כי איש זה החזיר לו רק 80. (רק לאחר זמן מה חזרו אליו 40 האגרות החסרות, אשר נוספו במהדורות האחרות של הספר.)

Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

תוכן העניינים מופיע בסוף, תחת הכותרת "פתח עינים". רשומים בו מספר האגרת, נושא האגרת, והעמ' בו היא מופיעה.

Number of pages in the book: 
[10] עמ', יא-פז ד', [4] עמ'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עמוד השער מקושט במסגרת פרחונית, וישנו גם איור באותו עמוד. איורי קישוט גם בסוף הספר.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד השער, עמ' פז ב', עמ' [פט] א'.
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

הסכמה ראשונה איננה כלולה בספר: "הסכמת הגאון מופת הדור... אלעזר אב"ד דק"ק קעלין נאבד ממני ואני מציב לו יד חתימתו..."

הסכמה שניה: מאת "הרב הגאון מופת הדור שלשלת היוחסין החריף... מרדכי הלוי אב"ד ור"מ דק"ק טיקטין והגליל". רב זה משבח את המחבר ואת הספר בעיקר על טיפוח הלשון: "כי הוא רב טוב לבית ישראל למען ישמעו ולמען ילמדו דרכי הלשון והמליצה..."

בסוף הסכמה זו יש שיר קצר שכתב בנו של כותב ההסכמה בשבח המחבר וחיבוריו הקודמים, וחתום: "ארי' ליב בהגאון האמיתי המפורסם מאור הגולה מהו' מרדכי סג"ל מטיקטין". גם הוא משבח את 'שיקום' השפה: "...רעים רבים שחתו לשון היהודים/ אתה בנית הנהרסות וגדרת בחכמתיך..."

Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

ההמלצות באות בהמשך להסכמה שניתנה על-ידי דמות תורנית. הן ככמעט ואינן פונות ישירות אל הקורא, אלא מופנות אל המחבר עצמו ומשבחות אותו, את יצירתו, וכן את יצירותיו הקודמות.

המלצה ראשונה באה תחת הכותרת: "הקדמת ריע המחבר". נכתבה ע"י: "הרבני המופלא חכם וסופר ומושלם במעלות מוה' הילל ברי' דרב שמואל סופר ונאמן דק"ק טיקטין והגליל"

ההמלצה השניה מורכבת בעיקר משיר מחורז , בן 2 עמודים. נכתבהה ע"י: "הרבני המופלא בתורה המשורר שלשלת היוחדי' מו"ה אלי[הו] בהגאון אב"ד מקעמפנא".

המלצה שלישית תחת הכותרת "מתן תודה", גם כוללת שיר מחורז בן 2 עמ'. נכתבה ע"י "אוהבך י--ס"ס בפראג". [לפי זהר, עוללות מבציר, עמ' 26 (הערה 53), היה זה ככל הנראה המשכיל יהודה ייטלס (1773 - 1838), אחיו של ברוך ייטלס.]

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

הכריכה המקורית איננה - אין לדעת האם היו רשומים שם שמות של חותמים מראש

Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

מאחורי עמ' השער כתוב: "געזעצט דורך ר' מאיר פ'אלקלש".
בסוף הספר, לפני תוכן העניינים, מופיע בתוך מסגרת מעוטרת הקטע הבא (אכרוסטיקון עם שם המדפיס):

מ אוד מאד אודה ה' באמרי שפר,

א שר זכני לסדר האותיות בזה הספר,

י ה צור עולמים, דודי אשכול הכופר,

ר צה שועי מלכי, ועצת אויבי הפר,

זה מעשה ידי אומן העוסק במלאכת הקודש באמונה הקטן מאיר בן כהר"ר שמואל פ'אלקלש זצ"ל.

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

נראה כי חלק מן המכתבים כתב המחבר עבור עצמו, ואחרים עבור אחרים . עדות על כך באיגרת פ"ג (ראו זהר, עוללות מבציר, עמ' 20).

לפי זהר, עוללות מבציר (למשל, עמ' 27), אגרותיו של בוכנר מגלים קווים ז'ורנאליסטים מובהקים, בתקופה שבה עתונות עברית אינה קיימת עדיין. לטענתה, "בכל השייך לתכנים הוא סולל באגרותיו דרך לכתיבה עתונאית במזרח אירופה, שהיתה כידוע החלוצה בתחום העתונות העברית."

Topics
Notes: 
בוכנר מדווח באגרותיו על התרחשויות ואירועים שהשפיעו על קהילות יהודיות (כגון השריפה עיר ברודי).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בעמוד השער נכתב על מעלותיהן של האגרות, "וזאת היא לתועלת אנשים אשר נפשם חשקה לכתוב צחת, בו ירוו נחת..."

Production
Contacts with other people: 

בסוף הספר מספר המחבר כי בהיותו בקהילת המבורג, התארח אצל "המופלג בתורה... זנוויל הנובר... הוא הפצירני להשאילו כל המכתבים לשום עינו עליהם כי מבין הוא". רק ברגע שעזב את העיר קיבל המחבר בחזרה חלק מן המכתבים מאת אותו איש. "הוא שאל ממני ועתה הי' בעוכרי, לא ידעתי אם עשה כוונים..." (עמ' פז ב' והלאה).

באגרות ע"ב, פ, מוסר בוכנר כי ביקש מברוך ייטלש עזרה בהוצאת ספר זה בפראג. ראו: זהר, עוללות מבציר, עמ' 28 (הערה 60).

Book's reception in its time
Contemporary disputes about the book: 

בספרו עט סופר החדש משנת 1829, מבקר המחבר צמח סגל לנדא איש וילנא את הספר צחות המליצה. שני הספרים עוסקים אמנם בנושא דומה, ושניהם מכילים אגרות, אך לנדא מבקר את הסגנון הבארוקי של בוכנר, שהוא לדעתו סגנון ימי ביניים מיושן, שאינו תורם להחייאתה של השפה העברית כלשון הספרות בתקופת ההשכלה וגם לא כלשון מדוברת. זהר, עוללות מבציר, עמ' 26.

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
A980.86 בוכ.צח תקס"ה
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

זהר, עוללות מבציר

Studies about the book: 

נעמי זהר, עוללות מבציר, השכלה-חסידות-מתנגדות ביצירות נשכחות, ירושלים תשמ"ח

Notes: 

מקום ההוצאה אינו מופיע בשאלון, והוא פראג.
ייתכן כי נשמט בטעות.
לבדוק האם הוא מופיע ע"ג הספר עצמו.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
הילל ברי' דרב שמואל ספרא דק"ק טיקטין והגליל
Preface title: 

"הקדמת ריע המחבר"