ספר רוח חן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר רוח חן Ruach Chen
Title of the book in Latin characters: 
Sefer ruaḥ ḥen Ruach Chen
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text's author as it appears in the book: 
אבן תבון, יהודה בן שאול
General notes: 

ספר רוח חן בעיבודו של זמושץ, ישראל
יצא לראשונה ב-1744
)Ruderman 1995, 332)

ספר רוח חן הוא פרשנות של אבן תיבון על מורה נבוכים לרמב"ם

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ושפכתי עליכם רוח חן לפ"ק

Editions
Total number of editions: 
8 (יש לבדוק אם המהדורות של המאה ה-20 של ספר זה הן מהדורות נוספות של ספר זה עם פרשנותו של זמושץ, או שמדובר במהדורות של אבן תיבון עם פרשנות אחרת)
Last known edition: 
תרמ"ח, יוזעפאף
References: 

IUL

Year of edition: 
1744
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1796
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1826
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תקצ"ד
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1855
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תרכ"ה
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
1884
City of edition: 
References: 
IUL
Year of edition: 
תרמ"ח
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

בשלושת העמודים הלא ממוספרים האחרונים בספר מופיע טקסט בשם "ביאור השמות", ובו הגדרות בלשניות של "שם נרדף", "שם נבדל" וכד'.

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

הספר מורכב מ-11 פרקים.

Number of pages in the book: 
לב' ד' [3] עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Is there a list of proofreaders? 
Yes
General notes: 

שמות המגיהים מופיעים בעמוד האחרון של הספר

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם קויפמן וואהל
German Name: 
אברהם קויפמן וואהל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פלק כהן (עמנואל שושן עמק[דיין הק"ק רויסטיץ])
German Name: 
פלק כהן (עמנואל שושן עמק)
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
296.158 אבן
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב
296.158 אבן

Studies about the book: 

Ruderman 1995

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
אבן תבון, יהודה בן שאול
Preface title: 

אמר המחבר: אבן תבון מתאר את כוונתו לפרש את "מורה נבוכים" של הרמב"ם.