ספר רפואות הנקרא עזר ישראל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר רפואות הנקרא עזר ישראל: ... אויף פוליש טייטש גשריבן
Title of the book in Latin characters: 
Sefer refuʼot ha-nikra ʻEzer Yisraʼel: ... oif Polish Ṭayṭsh geshribn
Text is presented as original: 
Yes
Is there information to contradict this? 
Yes
References: 

שמרוק, משה מרקוזה

Expanded in translations? 
Yes
Translation
General notes: 

ספרו של טיסו תורגם לעברית ע"י לפין: ספר רפואת העם.
השוואה בין שתי המהדורות אצל שמרוק.
כפי ששמרוק מציין, ספרו של לפין נאמן יותר למקור ומצהיר על היותו תרגום, אך לא כן ספרו של מרקוזי. התרגום ליידיש הינו יותר בבחינת "אדפטציה" של הספר לקהל היעד שלו: יהודי מזרח אירופה.

Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקנ
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
4 גילדין פוליש מיט פופצעהן גראשין
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: ... לשרך לפ"ק

בעניין המחיר, שמרוק מציין כי בלפחות בעותק אחד שנותר לא רשום על השער מחיר הספר (כפי שמופיע כאן). לטענתו, ייתכן שחלק מהעותקים נועדו למסחר וחלק חולק חינם בהתאם להתחייבות שקיבל מממן הספר הלא יהודי.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
14, 139 ד'
Height of book, in cm: 
18.5
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

לפי שמרוק, "עזר ישראל" הוא הספר המודפס הראשון ביידיש המדוברת באירופה המזרחית - בשונה מספרים קודמים, ששמרו על נוסח מאובן של ספרות היידיש הישנה.
מרקוזי טוען כי הוא נאלץ "לקלקל" את הגרמנית הצחה השגורה בפיו כדי להתאימה לשפת היהודים במזרח אירופה, ומזה הסיקו חוקרים כי הוא בא מפרוסיה לפולין. אך מסתבר כי הוא היה יליד סלונים, ולכן היידיש היתה שפת אמו. (שמרוק)

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

שמרוק מעמיד רשימה זו של נותני הסכמות לרשימת הממליצים המופיעה בתרגומו לעברית של לפין (משכילי ברלין).

הסכמות נוספות מאת:
-אבד קק לאקטאש - צבי הירש בהגאון שלמה זלמן ז"ל חונה בקק לאקאטש.
-אבד דקק קאוולא והגליל - יעקב החונה בקק קאוולא והגליל
-אבד דקק פאריצק - שניאור פייבוש בהרב ישראל הלוי, חונה קק פאריצק
-אבד דקק אוסטילוג - יוסף ישראל הלוי חונה קק אוסטילג
-הרב המאה"ג האב"ק דקק מאציוב - שמואל בן הגאון חיים

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
Yes
Notes: 

ראו רשימת מממנים.

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
Yes
Notes: 

מרכוזי מודה למיחאל באבראווסקי "שהזיל מעות מכיסו לסייעני לדבר מצוה זו".
על כך ראו: שמרוק, "משה מרכוזה".

Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

שם נותן ההסכמה השני לא ברור מתוך העותק בספריית פרנקפורט.

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
מרדכי (בע"מ שער המלך)
German Name: 
מרדכי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיחאל באבראווסקי
German Name: 
מיחאל באבראווסקי
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

קהל היעד העיקרי: יהודי מזרח אירופה.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 4608
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-1678
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

חנא שמרוק, "משה מרקוזה מסלונים ומקור ספרו 'עזר ישראל', ספרות יידיש בפולין, ירושלים תשמ"א, עמ' 184-203.
ושם הפניות למחקרים נוספים.

Copy of book used: 

עותק ספריית פרנקפורט (דיגיטלי)

Studies about the book: 

אלכסנדר גוטרמן, "ספר רפואות לד"ר מארקוזה והצעותיו לתיקונים בחיי היהודים", גלעד, ד-ה (תשל"ט), עמ' 35 - 53.

Notes: 

נטלי:

צינברג 1955

IUL

ספרייה לאומית: R 8= 35 V 4608

בעמ' 98 והלאה, מסביר צינברג על הסיבה שבעטיה כתב המחבר, משכיל שלמד באוניברסיטה, ביידיש (מעין Volksaufklärung).

להשלים:

שם נותן הסכמה נוסף.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Marcuse, Moses - מרקוזי, משה
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

דיא ערשטה הקדמה

Number: 
0
Writer of preface: 
Marcuse, Moses - מרקוזי, משה
Role in book production: 
Translator
Preface title: 

דיא אנדרע הקדמה