ספר שומר אמונים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שומר אמונים: לחינוך הבנים ... עיקרי התורה והדרך הישרה
Title of the book in Latin characters: 
Sefer shomer emunim: le-ḥinukh ha-banim ... ʻiḳare ha-Torah ṿeha-derekh ha-yesharah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1787
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

האותיות בעמוד השער בשחור ואדום.

נוסף מעל הכותרת:

Catechismus Integer Iudaeorum. Auctore, E. Jacob Soldin

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2], IIII, 50 ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמ' 1.

General Notes: 

גודל העמודים אינו מדויק. בעותק שנבדק, הדפים מודבקים על דפים גדולים יותר והספר כרוך על פורמט גדול יותר.
הטקסט מודפס על דפים בצבע תכלת.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
Yes
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אבהרם בכ"ה איסרל זלדין
German Name: 
אבהרם בכ"ה איסרל זלדין
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בעמוד השער מופיע מעל הכותרת בעברית:
Catechismus Integer Iudaeorum

Topics
Notes: 
עמ' 23 - שואל הרב את התלמיד, לאחר שהוכיח (לטענתו) את מציאות האל: "התוכל להוכיח לי בראיות שכליות שתורת מ ר ע"ה ושאר כתבי הקודש שהמה אלהיות?"
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו כותב זולדין: "ואתם חכמי וסופרי גדולי הערך לא לכם הוכל מנחתי אך לשועלי קטני כמוני. פן תפקחנה עיניה' וידעו כי ערומים הם ויחמדו את ארשי ולקחו מדבשי ומשמני. ותארנה עיניהן. ויהי להן לתרופה ויציצו כעשב השדה. וציצת נובל יהי לגן אדרת יוסיפו חכמה ודעת קדושי' ימצאו ויראת ה יאצרו. ובזה אני בא לפתוח לכן שער חבורי אליכם אישים אקרא אלופי וראשים הגדולי עם הקטנים. וכל העדה כולן קדושי. בואו דרך שערי... אך מפיל אני תחונתי לפניכ' קלי המרוצה אל תפחזו כמים לבכם חוסו נא על שושנת החוחים למה תחי למר[_]ס רגליכם כד הצעיר עבדיכ' דורש טוב ודובר שלום לכם ולזרעיכם."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 96 A 225
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

פרטים אחדים על זולדין וספריו:

D. Simonsen, "Mendelssohniana - aus Daenemark", in: Beitraege zurr Geschichte der deutschen Juden. Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Martin Philippsons, Leipzig 1916, pp. 213 - 224.

Notes: 

נטלי:

IUL

על המחבר: פיינר תשס"ב

כפי שפיינר מציין, המחבר נמנה על משכילי דנמרק ואף פרסם שירי קינה לאחר מותו של מנדלסון.

ספרייה לאומית: R 4= 96 A 225.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Soldin, Jakob - זולדין, אליקים איסרל
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה