ספר שערי נעימה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר שערי נעימה: על טעמי איוב משלי תהלים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Shaʻare neʻimah: ʻal ṭaʻame Iyov, Mishle, Tehilim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

כך בעמוד השער ובהסכמות

Notes: 

הספר "הסתובב" כנראה בקרב קהל מסוים. המחבר שלמה בן משה כותב בהסכמתו/הקדמתו כי בידי דובנא היה "העתק מספר שערי נעימה אשר חברתי בילדותי ... בא אלי ובקש מאתי שאתן לו רשות להדפיס המחברת הלז..."

Name of the old text as it appears in the book: 
שערי נעימה
Name of the old text's author as it appears in the book: 
חלם, שלמה בן משה
Additional names for the old text's author as it appears in the book: 
שלמה בעל מרכבת המשנה
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקכו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1766
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: "בשנת נעימות בימינך נצח לפ"ק"

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[32] ע'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

שלמה מחלם כתב "הסכמה והקדמה", שכן הוא למעשה מחבר הספר. בהקדמתו הקצרה מביע את הסכמתו להבאת הספר לדפוס.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

בעותק ששימש למילוי השאלון אין רשימת חותמים מראש. עם זאת, נאמר בעמוד השער: "שלמה במו' יואל מדובנא... כתת רגליו ממדינה למדינה להדפיסה ולהראות העמים והשרי' את יפיה ... רודפי צדק אנשי אמ"ת קנו את הספר הזה ובזכות זה תזכו לעלות לציון ברננה".

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
גרשון חפ"קק פרנקפורט דאדר
German Name: 
גרשון חפ"קק פרנקפורט דאדר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חלם, שלמה בן משה
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
דקדוק, טעמים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

לפי הנאמר בעמוד השער, לפני חיבורו של שלמה בן משה מחלם "החכמה הזאת" של טעמי איוב משלי תהלים "נסתרה זה כמה מאות שנה והמדקדקים שלפניו לא עמדו על סודה ועתה אחרי בלותה היתה לה עדנה". אלא שאותו מחבר, אשר "הוציא אמ"ת לאמתו" לא הביא אותה אל הדפוס. למלאכה זו ניגש שלמה דובנא. הוא "כותת רגליו ממדינה למדינה להדפיסה", השיג ככל הנראה מנויים מראש, "הוסיף נופך משלו" והביא את הספר לדפוס.

לפי עדותו של המחבר עצמו (שלמה בן משה מחלם), עותק מספרו (כנראה בטרם נדפס) הגיע לידיו של דובנא. דובנא ביקש מהמחבר רשות להדפיסו, והדבר נעשה תוך שיתוף פעולה מצד המחבר. כך הוא כותב: "להיות שעדיין לה היה מסודר כראוי פניתי עצמי לזה משך שבוע וסדרתיו באופן נאה והרבני מוהר"ר שלמה הנ"ל [דובנא] סייע לי בחיפוש מחופש מנוסחאות הרבה המדוייקות עד שע"י כך יצא מנופה כסלת נקיה".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 13756
Bar-Ilan University Library: 
R/B416 שלמ.שע תקכ"ו
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באונ' בר אילן

Notes: 

אפשר לעיין בספרו של שלמה חלם, מרכבת המשנה. כפי שהוא מציין, שם הוא מזכיר את הספר. (ישנה מהדורה חדשה של ספר זה)

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)