ספר תהלים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ספר תהלים
Title of the book in Latin characters: 
Sefer Tehilim
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

סטנוב עצמו רומז באחרית דבר (ראו חלון "מבנה הספר") לכך שהפירוש הוא למעשה שלו.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנד
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

@ הא תקנד לבע

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

באחרית הדבר בעמוד האחרון מתייחס סטנוב שוב (ראו חלון "הקדמות") לשאלת מקורו של הספר, וקובע כי הפירושים שלו ושל הרשב"ם התערבבו שכן הוא מצא עותק פגום של ספר המקור, ומזהיר את המקנטרים שלא לבוא בטענות:

"... שזה הביאור מיוחס להרשב"ם ז"ל, והנני מודיע בפעם הזאת שהביאור בכ"י אשר ממנו העתקתי שלט בו הרקב, ויאכל חצי דפיו ולפעמים דפים שלימים, לכן ידע הקורא שרוב זה הפי' משלי הוא ומי חכם יכיר בלשון למי הדברי' שכ"מ?? והכלל אם יראה הקורא דבר טוב יחשבו להרב ז"ל, ואם משגה שתי?? תלין שמשונה, אך כסיל ומקנטר אל יריבו פן ישבעו מרורות ולא אליהם פי קראתי:"

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קלט, [1] ד'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימה ארוכה של חותמים מופיעה בסוף הספר, וצולמה בצילום דיגיטלי על ידי ב5.7.07.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נפתלי הירץ לבין קצעלינבוגין
German Name: 
נפתלי הירץ לבין קצעלינבוגין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש מירלש
German Name: 
צבי הירש מירלש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם באנו
German Name: 
אברהם באנו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"י (פ"מ של המלך י''ץ)
German Name: 
אברהם בר"י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
German Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"ל ה"ש
German Name: 
אברהם בר"ל ה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ
German Name: 
אברהם בר"פ כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן שמעון בר"מ
German Name: 
אהרן שמעון בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איגר, מאיר
German Name: 
איגר, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסרל, ישראל
German Name: 
איסרל, ישראל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' במהר"ר מן
German Name: 
אלי' במהר"ר מן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ארענשטיין, נתן
German Name: 
ארענשטיין, נתן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אשר שעניפליס
German Name: 
אשר שעניפליס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
באהן, אהרון
German Name: 
באהן, אהרון
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין בר"פ (יועץ פנימי לאדונינו המלך יר''ה)
German Name: 
בנימין בר"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בערנהארד, מאיר
German Name: 
בערנהארד, מאיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בראד, משה
German Name: 
בראד, משה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברימטי, משה
German Name: 
ברימטי, משה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
גרשון ברוינשווייג
German Name: 
גרשון ברוינשווייג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד ב"ר הלל פ"ש
German Name: 
דוד ב"ר הלל פ"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
האן, משה בר"י
German Name: 
האן, משה בר"י
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הומברג, איסר
German Name: 
הומברג, איסר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ (רופא)
German Name: 
הירץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ בר"מ (דאקטר)
German Name: 
הירץ בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"נ
German Name: 
הירש בר"נ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
העלפט, איזק
German Name: 
העלפט, איזק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ואקס (קאנדאקטר)
German Name: 
ואקס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן פ"ד
German Name: 
זלמן פ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל בר"נ
German Name: 
זנוויל בר"נ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים ב"ר הירץ
German Name: 
חיים ב"ר הירץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר"א יורש
German Name: 
חיים בר"א יורש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר"י סופר
German Name: 
חיים בר"י סופר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לאנצבורג (מהו'), חיים
German Name: 
חיים לאנצבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חלפן, דניאל בר"ש
German Name: 
חלפן, דניאל בר"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
טויסק, ישראל
German Name: 
טויסק, ישראל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי פ"ד
German Name: 
טעבלי פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב בר יוזפה
German Name: 
יאקב בר יוזפה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל האללי
German Name: 
יואל האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יודל בר"ל
German Name: 
יודל בר"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזל מוהר
German Name: 
Joseph Simon Muhr
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בר"מ דעסוי
German Name: 
Mendelssohn, Joseph
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יחיאל מק"ב
German Name: 
יחיאל מק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בער כ"ץ
German Name: 
יעקב בער כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"יס בש"רל
German Name: 
יעקב בר"יס בש"רל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"ש
German Name: 
יעקב בר"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב צבי (פו"מ מדינה)
German Name: 
Moses, Jacob
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig (Oberlandesältester), Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל בר"י בה"ש
German Name: 
ישראל בר"י בה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
כהן, בער אשקלוא
German Name: 
כהן, בער אשקלוא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לאמניץ, סענדר
German Name: 
לאמניץ, סענדר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
לוי, יעקב
German Name: 
לוי, יעקב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
German Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"מ (פו"מ)
German Name: 
ליב בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליברמן שלעזינגר
German Name: 
Schlesinger, Liebermann
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר בישיטץ
German Name: 
ליזר בישיטץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לינדויא, ברוך
German Name: 
Lindau, Baruch
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר פירדא
German Name: 
מאיר פירדא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מינדין, יוזפא
German Name: 
מינדין, יוזפא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"ד פ"ל
German Name: 
משה בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, דוד
German Name: 
סמטור, דוד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, ליפמן
German Name: 
סמטור, ליפמן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד
German Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
עלקיש, יצחק
German Name: 
עלקיש, יצחק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבל ש"ל
German Name: 
פייבל ש"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבש וויצנהויזן
German Name: 
פייבש וויצנהויזן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, בונם בר"ד
German Name: 
בונם בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פריידל, יוסף
German Name: 
פריידל, יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן בר"ש
German Name: 
ראובן בר"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ריז, נתן בר"פ
German Name: 
ריז, נתן בר"פ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, זלמן
German Name: 
Meyer, Salomon Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלאחטב, ברוך
German Name: 
שלאחטב, ברוך
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה רונקל
German Name: 
שלמה רונקל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בר"א
German Name: 
שמואל בר"א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל ברסלא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל לוי בר"שח
German Name: 
שמואל לוי בר"שח
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון בר"ט בש"ל
German Name: 
שמעון בר"ט בש"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון פייט
German Name: 
שמעון פייט
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
בהקדמה סטנוב מדמה את ה' לשמש, ומציג את התיאוריה החומרית של האור על פי ניוטון (דף ג' - בטעות מופיע פה הסימן ו'). בביאור של דף סד' הוא מתייחס לאסף בן ברכיה, שלו ייחס סטנוב של משלי אסף, וטוען כי הוא חי בתקופת גלות בבל ולא מימי דוד המלך. בדומה לספרים נוספים של סטנוב, הביאורים עשירים בידע מדעי באסטרונומיה (למשל, דף צה'; מחזור הדם, דף קיד'; קלימוגרפיה (הסבר לתופעת הרוח כתוצאה מזרם חם - דף קכז'); בע"ח - קרוקודיל (דף קלח').
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו הקדמת המחבר - מטרת הספר ביאור הטקסט העברי, כדי שיהודים יבינו את הטקסטים של התפילה

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 22 V 5560
Bar-Ilan University Library: 
T417 סטנ.תה תקנ"ד
References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן:

T417 סטנ.תה תקנ"ד

Notes: 

טק:

IUL

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
הרש"בם
Number: 
2
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

הקדמה: סטנוב מדמה את ה' לשמש, ומציג את התיאוריה החומרית של האור על פי ניוטון (דף ג' - בטעות מופיע פה הסימן ו'). הוא טוען כי מטרת הספר ליצור הבנה של התפילה, שכן בלעדי זה "מה בצע באיש שוגה ופתי אשר כסיס עגור כן יצפצף בל יבין מוצא שפתו בתפלתו..." (דף ג' - בטעות מופיע פה הסימן ו'), ומציג את הספר הזה כספר אבוד שמצא אותו בספרייה וגאל אותו משכחה על ידי הוצאתו לאור מחדש, עם הערותיו של סטנוב אותן הוא מפריד מביאורו של הרשב"ם על ידי הסימן (* (דף ד').

ראו גם חלון "מבנה הספר" ב"אחרית דבר", שבה התייחסות לדברים שסטנוב אומר בהקדמה שלו